Банкеръ Weekly

схеми

Край с редените поръчки в транспорта

Сериозна заплаха надвисва над набралото скорост през последните няколко години строителство на транспортна инфраструктура в страната. Причината е, че Европейската комисия въвежда нов начин за финансиране на подобни начинания. Правилата ще важат за отворената вече нова покана за представяне от 14 юли до 30 ноември 2017-а на предложения в рамките на Механизма "Свързване на Европа", по която ще бъдат разпределени над 1 млрд. евро. Общо бюджетът на "Свързване на Европа" до 2020 г. е 24.05 млрд. евро, от които над 11 млрд. евро ще бъдат насочени към по-бедните членки на общността, сред които попада и България.

Досега кандидатстването, най-общо казано, ставаше на принципа, залегнал в оперативната програма "Транспорт" - ако определено предложение бъде одобрено, то получава грант в размер на максимум 85% от необходимата сума, а останалите средства са национално съфинансиране. Но след четирите досегашни покани на "Свързване на Европа" Европейската комисия реши в движение да промени правилата, по които ще се раздават парите. 

За пръв път в транспортния сектор ще бъде съчетано безвъзмездното отпускане на средства с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки или частни инвеститори. Тоест за да им бъдат предоставени пари от Брюксел, кандидатите вече ще трябва да представят доказателства, че проектите им ще получат допълнителна подкрепа от публични или частни финансови институции. По този начин след инструментите JESSICA за инвестиции в градско развитие, JEREMIE за финансиране на предприятия, JASPERS за предоставяне основно на техническа помощ и JASMINE за микрокредитиране и в транспорта ще бъде въведен принципът на финансовия инженеринг.   

Заместник-председателят на Еврокомисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен, акцентира върху това, че благодарение на новия модел Европейският фонд за стратегически инвестиции ще допълни финансирането по Механизма "Свързване на Европа", което ще подкрепи инвестициите и работните места, необходими за изграждането на интелигентни, устойчиви транспортни мрежи.

Погледнато от нашата камбанария, подобно усложняване на схемата за отпускане на европарите със сигурност ще затрудни кандидатстването на българските проекти по Механизма "Свързване на Европа". Първо, заради недостатъчния административен капацитет в повечето от нашите предприятия, желаещи да получат заветната помощ от Брюксел. Досегашната практика показва, че "дежурният кандидат" е Националната компания "Железопътна инфраструктура", която кандидатства за финансиране на отсечки, които са част от железопътната магистрала от турската граница през Свиленград, Пловдив и София към Драгоман, Сърбия а оттам и за Западна Европа. При новата ситуация обаче експертите, които се занимават с подготовката на проектите, ще трябва да контактуват и да организират срещи и с банки, и с други финансиращи институции. Същото впрочем важи и за Агенция "Пътна инфраструктура", която при предишната покана кандидатства с проект за изграждане на участък от магистралата "Калотина - Софийски околовръстен път" за общо 90 млн. евро, както и за държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", подало досега няколко предложения за подобряване на управлението на корабоплаването по река Дунав.

С две думи, сега ще са необходими далеч повече усилия, за да убедим Европа, че проектите ни отговарят на поставеното изискване да "допринасят за устойчив, новаторски и безпрепятствен превоз по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа". А и че са в унисон със стратегията на Комисията за мобилност с ниски емисии и намеренията на Еврокомисията за замяната на автомобилния транспорт с алтернативни източници на придвижване. В същото време, с въвеждането на елемента за допълнителна подкрепа от публични или частни финансови институции, се дава една допълнителна гаранция, че парите на европейските данъкоплатци няма да се разпределят чрез съмнителни обществени поръчки, предназначени за точно определени кандидати.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във