Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Край с мъката "свидетелство за съдимост"

Намаляването на бюрокрацията ще спести не само време, но и милиони левове на гражданите.

Колко дразнеща и натоварваща е българската бюрокрация, знае всеки, влизал в държавно или общинско учреждение. Но още по-гадното е, че и с просто око се вижда как нещата могат да се случват много по-лесно и удобно. Наличието например на многобройни нормативни актове, изискващи предоставянето на доказателства под формата на писмени удостоверения за данни, които така или иначе са налични в държавната и в местната администрация, превръщат гражданите и бизнеса в "куриери" между ведомствата. Абсурдът стига до там, че има чиновници, изискващи справки, които самите те издават. Сякаш всичко е направено не за да ни спести, а за да ни отнеме повече време, пари и нерви. Колкото до решението на този проблем, то е направо елементарно - необходимо е да се създадат нормативни предпоставки (техническите вече са налице) за служебен обмен на информация. 

По принцип един от основните приоритети в приетата неотдавна управленска програма на правителството е именно намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. И като че ли за да опровергае песимизма на всички, които вече сме се наслушали на такива заявление, властта пусна през седмицата проект за допълнение на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В него се прави само едно допълнение - в чл. 5 се създава алинея (4), но то е достатъчно важно, за да предизвика истинска революция сред чиновниците. Текстът на разпоредбата гласи: "Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдебния статус на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган". Преведено на разбираем език, това означава, че вече на никой няма да му се налага да си вади един от най-често срещаните удостоверителни документи, които се изискват от физическите лица - свидетелство за съдимост. Просто справката ще се извършва автоматично. 

Такова свидетелство се изисква при постъпване на работа, за получаване на определени разрешителни, както и при регистриране за упражняване на определени професии. Сега то се издава въз основа на писмена молба, подадена до районния съд (бюро "Съдимост") по месторождението на лицето. Молбата може да бъде подадена и чрез районния съд по местоживеенето. В страната има 114 бюра по съдимост - 113 към районните съдилища и едно централно бюро към Министерството на правосъдието, където се издават удостоверения за лица, родени в чужбина, както и електронни свидетелства на неосъжданите граждани.

Таксата за издаване е 5 лв., а постъпленията в бюджета от тези документи през 2016-а са 3 863 340 лева. Издадени са общо 772 668 свидетелства за съдимост, от които само 3338 са в електронен вариант. Нелепото е, че в случаите, когато свидетелството се изисква от администрация, справката може да се извършва служебно, така както това се извършва по установената процедура за няколко държавни институции - МВР, ДАНС и други. Но тъй като няма изрично законово задължение за служебно набавяне на тези свидетелства, на чиновниците, а и на техните началници въобще не им пука, че натоварват излишно гражданите - освен дължимата такса е необходимо лично явяване в съответния съд, като получаването става три дни след подаване на молбата.

Цялостното отменяне на задължението да си вадим свидетелство за съдимост обаче няма да се случи само с промените в чл. 5 на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Причината е, че има още 68 норматива, в които е въведено изискването за представяне на свидетелство за съдимост. Точно затова със заключителните разпоредби на законопроекта се предлага въвеждане на аналогична разпоредба в Административно-процесуалния кодекс, както и във всички закони, за които е констатирано изискване за удостоверяване на съдебния статус чрез документ.

Крайният срок за общественото обсъждане на тези промени е 3 септември. Така че в началото на новата пленарна сесия депутатите ще имат възможността да направят една сериозна крачка към намаляване на административния терор у нас. Интересно ще е да се види дали парламентът ще е единодушен по този въпрос. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във