Банкеръ Daily

Парламентът гласува редица промени в енергийното законодателство:

Край на сделките за студен резерв

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката. Вносители на предложенията са Валентин Николов от ГЕРБ и група народни представители. 

Част от промените са насочени към продължаване на либерализацията на електроенергийния пазар на едро, се посочва в доклада на Комисията по енергетика. Предвижда се производителите с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават да предлагат електроенергията си на свободния пазар.

Друга промяна е свързана с премахването на задължението за 5-процентна вноска върху приходите на производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници от 1 януари 2021 година. Целта е стимулиране на производството на зелена енергия, чрез регламентиране на мерки за насърчаване производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това е във връзка с изпълнението на ангажиментите на България като страна-членка на Европейския съюз, произтичащи от поставената цел за постигане на пълна въглеродна неутралност на Европейския съюз до 2050 г. по т. нар. Зелена сделка и в частност за постигане на отредения за страната дял на електрическата енергия от възобновяеми източници в общото енергийно потребление в страната.

Промените предвиждат и отпадане на сделките за закупуване на студен резерв. Това ще бъде постигнато чрез сключването на сделки на конкурентен принцип за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги, а именно участие в първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности в съответствие с разпоредбите на европейския регламент.

Промените привеждат закона в съответствие с регламента, като изрично предвиждат, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

Премахването на сделките за закупуване на разполагаемост за студен резерв представлява още една стъпка към въвеждане на механизъм за осигуряване на капацитет, посочват вносителите. Предлаганата промяна цели уреждане на пазарните отношения в преходния период преди пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро и създаване на предвидима среда за всички пазарни участници.

Таско Ерменков от БСП заяви, че групата ще се въздържи от подкрепа. По думите му, докато не бъде решен въпросът с т.нар. американски централи, не може да се говори за либерализация на пазара. Ерменков заяви, че политиката на страната по посока на студения резерв е небалансирана и непоследователна.

Студеният резерв са неработещите мощности, които се поддържат в готовност в централите, за да се задействат при нужда и да компенсират недостиг на електроенергия. Терминът стана популярен покрай почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който е мажоритарен собственик на ТЕЦ "Варна".

Както "Банкеръ" неведнъж е писал, варненската централа бе закупена от фирма на бившия транспортен министър от кабинета "Орешарски" Данаил Папазов за близо 50 млн. евро от "ЧЕЗ Груп". На по-късен етап като мажоритарен съдружник в нея влезе почетният председател на ДПС Ахмед Доган. Папазов твърдеше, че Ахмед Доган е платил около 1.4 млн. лв., за да придобие 70% дял във фирмата "Сигда", която е собственик на централата. Според бившия министър цената при сделката с почетния председател на ДПС била по-ниска, защото дружеството имало кредити и задължения.

Преди година най-голяма сума за подсигуряване на мощности получи ТЕЦ "Варна" - 26.5 млн. лева. Договорът за т.нар. студен резерв бе до 31 юли 2020 г.  През 2018 г. ТЕЦ "Варна" получи 27,8 млн. лв. за предоставяне на студен резерв. А за последните няколко години централата е спечелила 54 млн. лв. за осигуряване на резервни мощности. 

На първо четене беше приет и изцяло нов Закон за индустриалните паркове. Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Основната цел на законопроекта е създаването на необходимите предпоставки за изграждане и развитие на индустриална база, която да отговаря на съвременните потребности на инвеститорите. Законопроектът цели и създаването на благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности, за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия на труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията, чрез внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии.

Въвежда възможността за изграждане на затворени енергийни мрежи в парковете, които ще разпределят ток и газ на разположените в тях бизнес консуматори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във