Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРАЙ НА ПАЗАРЛЪЦИТЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ

Имоти, които са публично-общинска собственост, ще могат да се отдават под наем за срок от пет години, предвижда одобреният от кабинета проект за изменение на Закона за общинската собственост. Той фигурираше в дневния ред на няколко поредни заседания на Министерския съвет през последните два месеца, но разглеждането му все се отлагаше.Ако предлаганите от правителството изменения бъдат приети от парламента, договорите за отдаване под наем на частно-общинска собственост пък ще могат да се сключват за цели десет години. По сега действащата уредба максималният срок е три години. Промяната ще даде по-голяма сигурност на компаниите, които наемат общинска имоти, и ще ги насърчи да инвестират, смята заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Гегова.Малка подробност е, че и в момента законът дава възможност за заобикаляне на тригодишното ограничение, като това може да стане с изрично решение на общинските съвети. Предвиждат се промени и в процедурата за принудително отчуждаване в полза на общините. В подобни случаи кметовете вече няма да водят преговори за покупко-продажба или замяна. Единствената допустима компенсация за лицата, които трябва да се разделят със собствеността си, ще остане паричното обезщетение. На общините също така ще се предостави правото да избират дали да продават сгради от общинския фонд срещу жилищно-компенсаторни инструменти, или срещу налични пари.Управителят на София-област Олимпи Кътев, който също участва в подготовка на законопроекта, е на мнение, че разпоредбите му трябва допълнително да се прицизират при неговото обсъждане в Народното събрание. Според Кътев било разумно да се стеснят правомощията на местните парламенти за апортирането на общинска собственост в смесени дружества с частни компании. Той намекна, че разгорелият се напоследък скандал около общинската фирма Софийски имоти е само върхът на айсберга и че подобни схеми, при които кметствата първоначално влизат в дружества със своя собственост, а впоследствие излизат от тях без нея, се прилагат в почти всички големи градове.Министрите одобриха тази седмица и законопроекта за промени в Закона за държавната собственост. Намеренията са при разпореждане с частно-държавна собственост да се въведе задължението за провеждане на конкурс. Досега това ставаше само след организирането на търгове. Редът за провеждането на търговете и конкурсите ще бъде определен в правилника за прилагане на нормативния акт. От три на пет години пък ще бъде увеличен срокът, за който публично-държавна собственост ще може да се ползва съвместно с частни лица или под наем. Държавата ще придобива собственост чрез покупка, дарения или завещания. Ако дарението или завещанието са в размер над 500 хил. лв., те ще се приемат след изрично решение на Министерския съвет. В останалите случаи договорите за завещания и дарения в полза на хазната ще се подписват по усмотрение на областните управители. След получаването на съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството губернаторите ще сключват и сделки с граждани и фирми за замяна или учредяване на право на строеж. Това ще става, когато се касае за имоти на стойност до 500 хил. лева. За разпореждането с по-скъпо струваща държавна собственост решаващата дума ще има правителството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във