Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КПКОНПИ се зае с проф. Буланов от борда на Александровска болница

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) проверява за конфликт на интереси проф. Димитър Буланов в качеството му на изпълнителен директор и член на борда на УМБАЛ „Александровска“. Поводът са медийни публикации. Съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за сигнал се приема и публикация в медиите, която съдържа данни за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.

Според публикациите за времето докато е бил изпълнителен директор, а сега член на борда на лечебното заведение, проф. Буланов е имал сключени още и граждански договор, и трудов договор с УМБАЛ „Александровска“. Предмет на проверка ще са основанията за тези договори, полученото възнаграждение, както и евентуалното наличие на частен интерес в тази насока.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

Софийският градски съд за пореден път спря вписването на смяната на борда на Александровска болница по искане на проф. Буланов, който обжалва освобождаването си поради несъвместимост.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във