Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЗМЕТИЧЕН РЕМОНТ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

Както отдавна заяви правителството, за следващата година не се предвиждат сериозни промени в налозите. Това поне стана ясно от публикуваните през тази седмица предложения на финансовото министерство за изменения на данъчните закони.
ДДС си остава все така заковано на 20%, корпоративният данък ще продължи да бъде 10%, същото важи и за десятъка, както стана популярен единият плосък данък върху доходите на физическите лица. Предложените корекции в данъчните закони са по-скоро козметични.
Така например данъчните оценки за недвижимите имоти могат да бъдат вдигнати с 50%, но пък ще бъдат намалени минималните и максималните размери на налога. Това засяга определянето на данък сгради, такса смет, а също и облагането на сделките с имоти, даренията и наследяването. Нека припомним, че от тази година общините имат право сами да определят размера на налозите, които събират, като се съобразяват единствено с границите, посочени в Закона за местните данъци и такси. С предложението на финансовото министерство облагането на недвижимите имоти се намалява от 1 до 2 промила върху данъчната оценка на имота (1.5 промила до 3 промила за 2008-а).
В мотивите на законопроекта за изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси се посочва, че така ще се компенсира изоставането на данъчните оценки от реалните пазарни цени на имотите. Освен това, според експертите от финансовото министерство, по този начин ще се извадят на светло оборотите в търговията с недвижимости. По неофициални данни в България данъчната оценка е от два до четири пъти по-ниска от пазарната.
Въпреки това обаче гражданите се разтревожиха, че ако предложенията за промени в местните данъци и такси бъдат приети, ще им струва повече пари. И донякъде имат основание, защото сериозно увеличение на налога наистина може да има, но само при положение, че общините решат това. Това, че ние предлагаме повишаване на данъчната оценка, съвсем не означава, че трябва да има повишаване на данъка, обясни Людмила Елкова, директор на дирекция Данъчна политика към Министерството на финансите. От Националното сдружение на общините също увериха, че не се обсъжда повишаване на налозите върху недвижимите имоти.
И бизнесът приветства предложението данъчните оценки за недвижимите имоти да се вдигнат с 50 процента. Според заместник-председателя на Българска стопанска камара (БСК) Камен Колев така огромни обороти от сивата икономика ще излязат на светло, докато размерът на данъка практически няма да бъде променян. Ако, разбира се, общинските съвети не решат друго...
Предлагат се промени и в облагането при дарение и получаване на недвижими имоти по наследство. Необлагаемата стойност пада тройно - от 250 хил. на 70 хил. лева. И тук също има частична компенсация, като се намаляват ставките за облагане. При братя и сестри тя ще варира от 0.4 до 0.8% за наследствен дял над 70 000 лв. вместо сегашните от 0.7 до 1.4% за наследствен дял над 250 000 лв., а за всички останали досегашният данък в рамките на 5 до 10% ще стане от 3.3 до 6.6% за наследствен дял над 70 000 лева. Това на практика означава, че сега повече хора ще плащат данък върху наследството си.
Заради синхронизиране на българското законодателство с това на общността, ако предложенията на финансовото министерство бъдат приети, болници, училища, университети, културни и научни организации на бюджетна издръжка ще плащат данък, когато придобиват имущество.
Проектозаконът предвижда и предлага да бъдат освободени от облагане тези моторни превозни средства, които са придобити на територията на страната, но не са регистрирани за движение в нея.
Общините имат срок от 1 до 31 януари 2009-а да актуализират размера на местните данъци. Ако това не стане, в сила остават минималните ставки, посочени в закона. И догодина първата вноска за данък сгради ще се плаща до края на април, а не до края на март, като в същия срок важи и отстъпката от 5%, ако данъкът се плати наведнъж.
Предлагат се и промени в Закона за доходите на физическите лица. Стана ясно, че доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, базирани в държава от ЕС или в страна от Европейското икономическо пространство, няма да се облагат. Същото важи и за доходите на граждани от сделки с ценни книжа на борси в общността. Както вече писа в БАНКЕРЪ, чрез тези стъпки се цели премахване на ограниченията пред свободното движение на стоки и капитали в ЕС.
Облекченията, които ползваха фирмите за разкриване на нови работни места, отпадат. Това гласят промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Действащата преференция трябва да бъде отменена, защото вече не отговаря на допустимите лимити на държавни помощи за заетост, определени от ЕС. Няма да се облагат и фирмените печалби от сделки с ценни книжа на борси в ЕС, като по този начин данъчното им третиране ще се изравни с това на българската борса.
Изглежда, че изобретателността на правителството в политиката за намаляване на данъчното бреме се е поизчерпала. Жалко, защото предвид застрашително разширяващата се финансова криза в Европа и в света, точно сега е добре управляващите да намерят данъчни стимули за икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във