Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОВИД: Слаби продажби - ниски печалби

Малко над една трета от мениджърите на нефинансовите предприятия посочват,  че през септември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги ( в сравнение с август). Това показват резултатите от бизнес изследване на Националния статистически институт (НСИ) сред нефинансовите предприятия с цел да  предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната. Около половината от запитаните са посочили, че в  техните фирми не е имало промяна в резултатите, и едва 17.8% от мениджърите са се похвалили с увеличение на паричните постъпления. 

Случилото се е логично като се вземе предвид факта, че  в карантинния период  намаляха поръчките, веригата на доставките се разкъса, отменят се доставки, възстановяването все се отлага във времето... Нямаше как  ограничителните мерки, които ту отпадаха, ту се връщаха, да не се отразят върху нормалния ход на производството и търговията - това се видя и през юли, и през август и септември.

Производителят на акумулатори

"Елхим - Искра" АД

отчете по-добри резултати,  отколкото  прогнозираха мениджърите му  за септември, а това  пък дава  надежди за успешно приключване на цялата година. Приходите от продажби за деветия месец са  в размер на 2.63 млн. лв., а  с натрупване от началото на годината са  22.77 млн. лева. Това е спад от 15% спрямо същия период на миналата година. Поглеждайки числата от последните три месеца обаче се  вижда , че това изоставане на годишна база намалява. За август то е било 18%, а за юли - 21.65 на сто.  

Неокончателният финансов резултат е загуба от 51 хил. лв. за септември и обща загуба за деветте месеца в размер на 699 хил. лева.

Прогнозата на мениджърите на "Елхим - Искра" АД за приходите от продажби за октомври е те да са  2.60 млн. лв., а с натрупване от началото на годината сумата ще достигне 25.37 млн. лв. 

Проблемите с намалялото производство и продажби на автомобили, както и несигурността в борсовата стойност на основната суровина, влагана в акумулаторите - оловото, се отразява негативно върху финансовите резултати на фирмата от Пазарджик. Всичко това налага и корекция в прогнозите за 2020-а. Очакванията са за приходи от продажби за около 30.30 млн. лева, което обаче ще означава спад от 9-10% спрямо миналата година, отбелязват мениджърите в отчета за третото тримесечие. 

"М+С Хидравлик" АД

не успя да изпълни прогнозите за дейността си през септември. Това  се вижда от публикуваните резултати. Компанията за производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи обявява продажби през деветия месец в размер на 7.33 млн. лева, а с натрупване от началото на годината те скачат до 73.66 млн. лева, съобщиха от дружеството. Фирмата е експортно-ориентирана и около 84% от продукцията й се изнася директно, а около 10% са клиентите й у нас, които също правят експорт. Прогнозите на "М+С Хидравлик" АД бяха за приходи от продажби за 7.35 млн. лева и 73.67 млн. лева с натрупване за деветмесечието.

Мениджърите съобщават за междинна неокончателна брутна печалба за септември  в размер на 1.98 хил. лева и за общо 10.23 млн. лева от началото на годината.

В "М+С Хидравлик" АД прогнозират приходи от продажби през октомври от 10.60 млн. лева и 84.26 млн. лева с натрупване за десетте месеца. В отчета си за третото тримесечие мениджърите на фирмата от Казанлък отбелязват, че очакват за 2020 г. нетните приходи от продажби да достигнат до около 100 млн. лева, въпреки несигурната обстановка, в която се намира българската икономика и самата компания. Ако това се сбъдне, "М+С Хидравлик" ще отбележи  спад от около 9% спрямо резултата си от 2019-а.

И компанията

"Хидравлични елементи и системи" АД

успя да изпълни прогнозата си за продажбите през деветия месец на тази година. През септември те са в размер на 4.02 млн. лева, съобщиха от дружеството. В плана бяха предвидени сделки за 4 млн. лева. Но резултатът остава под продажбите за същия период на миналата година. А изоставането е с 22.13 процента. Трябва обаче да се отбележи , че и при ХЕС намалява  изоставането спрямо 2019-а. За август например спадът на годишна база е бил  22.17%, а за юли е 22.36 на сто.     

Неокончателният финансов резултат за септември е брутна печалба в размер на 784 хил. лева, а  с натрупване от началото на годината тя расте до 3.87 млн. лева. А положителният финансов резултат за деветте месеца е само с 4.04% по-нисък спрямо същия период  на 2019 година.

Мениджърите на "Хидравлични елементи и системи" АД обявяват прогноза за продажбите през октомври в размер на 5.70 млн. лева, с което те очакват общият спад на паричните постъпления да достигне 19.32% в сравнение със същия период на миналата година.

През последните три месеца от фирмата от Ямбол очакват да направят повече продажби спрямо третото тримесечие. Това обаче няма да може да преобърне тенденцията на спад на приходите и акванията са те да са с около 19% по-ниски спрямо 2019-а.   

Карловската 

"Българска роза" АД 

не успя да постигне заложените за септември продажби от 263 хил. лева. Мениджърите й отчитат парични приходи  само от 345 хил. лева. С натрупване от началото на годината продажбите са на стойност 2.42 млн. лева. 

Неокончателният финансов резултат на "Българска роза" АД за септември е печалба в размер на 75 хил. лв., но за деветте месеца дружедството е на загуба в размер на 29 хил. лева. 

Прогнозите на карловската козметична компания за продажбите през октомври са малко по-скромни - те са за 235 хил. лева. За десетте месеца мениджърите очакват сделки за 2.66 млн. лева.

И през септември

"Софарма" АД

реализира спад в продажбите на лекарства с 14% спрямо същия месец на миналата година. Фармацевтичната фирма се е справила по-добре на вътрешния пазар, където има 10% ръст на приходите, докато износът носи 29% спад на продажбите. КОВИД ситуацията безспорно е оказала влияние и върху пазара на лекарства. 

През деветте месеца на тази година приходите от продажби на продукция  на "Софарма" АД също намаляват - с 11% спрямо същия период на 2019-а. Между януари и септември  за спада са допринесли и  вътрешният  и от външният  пазар. У нас паричните приходи са с 19% по-малко, докато експортът е намалял с 6 процента.

Поради непредсказуемата динамика в  развитието  на COVID-19, обхватът и ефектът му върху бизнеса е практически невъзможно да бъдат оценени с точност. В случай на разрастване на пандемията, каквито индикации има и  от началото на октомври 2020 г., са възможни сътресения при работата на предприятията. Предвид силната обвързаност на българската икономика с международния пазар, особено този на Европейския съюз, от една страна, а от друга - евентуалната нужда от принудително  карантиниране  на персонала на дружеството, рисковете остават.

 

Прогноза

За октомври 95.1% от анкетираните мениджъри на нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат сегашната си  дейност, 1.9% -допускат, че  ще преустановят временно дейността си, а 2.2% - че ще прекратят дейността си.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във