Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ковид мярка за официалния костюм

Още от март миналата година шивашкото предприятие "Мизия 96" в Плевен е под натиска на негативните последици от мерките, наложени във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса. 

Заради излизането на хората от офисите, липсата на делови събити - панаири, изложения, конференции, свиването на пътуванията, бизнесмените нямат вече нужда от официално облекло. С налагането на противоепидемичните мерки затвориха ресторантите, бяха спрени и семейните празненства. 

През юли миналата година дори имаше временно сприране на работа на голяма част от персонала на "Мизия 96" АД, който наброява 1000 човека. От една страна, поради липса на работа, и от друга - с цел запазване здравето на хората и недопускане разпространението на вируса.

Неблагоприятен ефект върху фирмата оказва и намалената покупателна способност на населението и свитото търсене. 

Шивашкото предприятие "Мизия 96" в Плевен е водещ производител на мъжки облекла в България. Сред клиентите му са утвърдени фирми от Европа и 100% от продукцията на фирмата е предназначена за износ в Германия, Франция, Холандия, Словакия, Испания, Франция. Тези страни са сред най-пострадалите от коронавирусната пандемия. Затварянето на границите се усеща видимо във финансовите данни на фирмата за миналата година. особено при производството на мъжки костюми като броят им е намалял двойно. Свито е производството и на мъжки сака и панталони. Единствено при мъжките костюни с жилетка няма промяна.  

Същата е ситуацията и при продажбите на тези продукти и у нас, и в чужбина. 

И като следствие от това оперативният финансов резултат през миналата година е загуба от 158 хил. лева. Предприятието е загубило над девет милиона лева от нетните си  приходи от продажби на готова продукция, които в края на декември  са само 13.27 млн. лева.

Свитата основна производствена дейност е причината и за силния спад в разходите с-  над пет милиона лева, като за това са изхарчени 16.44 млн. лева. 

За развитие и модернизиране на производството предприятието е получило през миналата година финансиране по оперативни програми на ЕС в размер на 63 хил. лева и приходи от правителството от 2.99 млн. лева.

Разрастването на епидемията по света и у нас оказва неблагоприятен ефект върху свободното движение на стоки и би довело до затруднения при изпълнението на търговските договори за експорт на стоки в ЕС и в трети страни, както и върху доставката на суровини и мателиали за производството, отбелязват мениджърите. Но според тях в момента не съществуват ясно очертани и конкретни фактори, които да поставят под съмнение дейността на предприятието.  Доставките са обезпечени с договори.

Дружеството се контролира от "Мизия-95" АД, което има дял от 65.07% и Христофор Петков Дочев - 13.62% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във