Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ковид-19 сви търсенето на вино на вътрешния и на външните пазари

Миниджърите на асеновградския “Винзавод” АД се надяват да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2021 година. Предварителните разчети предвиждат тенденция на
завишаване на нивата от 2020 година и финансов резултат след облагане с данъци – загуба от 450 хил. лв.

Винарната завърши трето тримесечие със загуба след облагане с данъци в размер на 283 хил. лв., като подобрява резултата си от преди година, когато загубата бе 669 хил. лева. Между юли и септември се запазва нивото на производство и продажби на готова продукция в сравнение със същия период на 2020-а.
Има увеличение на нетните приходи от продажби с 90%, но то се дължи на продажби на дълготрайни ативи - земи и сгради.

Свитата производствена дейност е помогнала за намаление на разходите. През трето тримесечие винарната е разчитала на 46 служители, колкото са били и година по-рано. Начислените средства за работна заплата са 485 хил. лева.

За тази година мениджърите на дружеството са взели решение продукцията от собствените масиви да не се преработва, а да бъде продавана на клиенти.
В резултат на това натоварването на мощностите за бутилиране е 40%, тъй като има занижено търсене на продукция както за вътрешен, така и за външните пазар, породено от пандемията Ковид 19 на територията на страната, както и по целия свят.

На пазара се отразява конкуренцията във винарския бранш, както и промените в законодателството, свързани с извършване на допълнителни разходи. Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с разходи за проучване, маркетинг и реклама. През третото тримесечие няма въведени нови продукти и асортименти в производство.
Между юли и септември във винарната са произведени 149 хил. бутилки готова продукция срещу 117 хил. бутилки за същия период на
миналата година. От фирмата съобщават и за повече износ - 15 хиляди бутилки вина за САЩ, Испания и Германия на обща стойност 104 хил. лева при 12 хил. бутилки на обща стойност 74 хил. лева за третото тримесечие на 2020-а.

Поскъпването на продукцията е причината за повечето приходи - 810 хил. лв., което е с 66 хил. лв. повече на годишна база.
От фирмата очакват добри продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие, като стъпват на сключените договори с големите търговски вериги.
От винарната очертават една тенденция на нарастване на интереса на клиентите към вината от сортовете Каберне фран, Мерло и Сира и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло и други. Основен асортимент за производство и продажби и един вид “запазена марка” за дружеството обаче остава виното Мавруд, както от стари реколти и енотечни видове, така и от младите вина.

 

Акционери

”ВИНИ - АС” АД - Асеновград е най-големият акционер с дял от 49.99% от капитала на “Винзавод” АД. Росен Чаталбашев - председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, притежава 36.15% от капитала на винарната.  Петя Атанасова Моллова, която е член на борда, държи 3.48% от книжата с право на глас. Останалите акции са в рацете на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във