Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Ковид-19 сви дейността на "Летище Пловдив" и увеличи загубата

Епидемията от коронавирус е оказала съществено влияние върху дейността на "Летище Пловдив" ЕАД, констатират  мениджърите на дружеството. Анализът им показва сериозно разминаване между планираната дейност и изпълнението й през първото полугодие на тази година. Проявлението на Ковид-19 върху авиационният бизнес е причината всички планирани полети в този период да бъдат отменени,а  заедно с това не са предвидени и заявявани нови. Негативният ефект от пандемията най-ясно се вижда  при сравнение с постигнатото през същия период на 2019-та. 

Последиците са изключително тежки, отбелязват директорите на "Летище Пловдив". Ще е необходим продължителен период от време за възстановяване на отрасъла. Наземно обслужените самолети за първото полугодие са само 271 при 1609 преди година. Обработените товари (карго) са само 22 тона, а в края на юни миналата година са били 426 тона. Зареденото авиационно гориво е 798 тона при 1373 тона по-рано. Обслужени са били 29 602 пътника при 43 971 за полугодието на 2019-та. 

В резултат на негативното Ковид влияние приходите от оперативна дейност са намалели с 19.75% спрямо януари-юни миналата година и са на стойност 1.487 млн. лева. 

Работи се и по проекти, които биха могли да реализират допълнителен приход от наем, съобщават от фирмата. Но пък възникналата непредвидена ситуация е принудила "Летище Пловдив" да извърши други непланирани харчове - за защитно облекло, спирт, дезинфектанти, маски и други защитни средства, за персонала и пасажерите във връзка с прилагането на противоепидемичните мерки. 

Тъй като разходите са намалели с по-малък процент, отколкото приходите,  финансовият резултат отново е загуба - 466 хил. лева, в края на юни, която при това расте спрямо същия месец на 2019-а, когато е била 346 хил. лева. 

Причините за този резултат са две. Първата е договор с РД ПБЗН МВР - Пловдив, който  противоречи на всякаква икономическа логика и е сключен при наличието на сериозни нередности и липса на обезпечение, отбелязват мениджърите на авиопорта. Другата причина е кризата, предизвикана от Ковид-19. Решение с казуса с РД ПБЗН  все още не може да се постигне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във