Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОРУМПИРАНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА Е ВРАГ №1 НА БИЗНЕСА

Корумпираната и неефективна съдебна система е една от основните спирачки за развитие на бизнеса не само в България, но и в повечето страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Това са основните заключения, направени по време на организираната на 20 юни 2005 г. във Варшава конференция на Световната банка. В нея са участвали представители на 26 държави, които са дискутирали доклада на международната финансова институция Съдебните системи в икономиките в преход - оценка на миналото, поглед към бъдещето.Реформирането и укрепването на съдебната система напредва най-бавно в сравнение с почти всички останали сфери в държавите от региона, е констатацията на Шерил Грей, автор на доклада и директор на сектор Намаляване на бедността и икономическо управление в Световната банка. С напредването на реформите в страните от Европа и Централна Азия фирмите ще разчитат все повече и повече на съдебната система за разрешаването на бизнес споровете, което ще увеличи натиска върху нея. По тази причина укрепването на съдебните институции е основно предизвикателство за следващото десетилетие, отбелязва Дейвид Бърнстейн, съавтор на доклада и главен специалист в Световната банка по управление на публичния сектор. Мнението на мениджъритеза съдебната система е направо отчайващо. Това става ясно от едно допитване сред 6000 собственици и шефове на фирми в страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия, на базата на което Световната банка е изготвила проучването си. От него е станало ясно, че само 25% от мениджърите смятат, че съдилищата са справедливи и честни. При това в Албания, Киргизстан, Молдова и Русия този процент е много по-нисък. По-малко от 40% от анкетираните бизнесмени смятат, че съдилищата са в състояние да приложат решенията си. Повечето мениджъри споделят мнението, че съдилищата са бавни и скъпи, като в много от страните този проблем се задълбочава. Освен това малцина са бизнесмените, които смятат, че съдилищата са справедливи. По-малко от половината от отговорилите в анкетата на Световната банка са заявили, че според тях действията на съдилищата почиват единствено на буквата на закона. Като броят на доверяващите се на правораздавателните органи намалява с всяка година. Специално за България проучването е установило, че около 25% от бизнесмените смятат съдилищата за честни и безпристрастни.Като част от изследването на Световната банка на фирмите е зададен въпрос:Колко често им се налага да правят нерегламентирани плащаниякогато работят със съдилища. От отговорите им излиза, че на бизнесмените все по-често им се налага при работата си с органите на съдебната система да дават подкупи. България е на четвърто място по броя на собствениците на фирми, които признават, че е трябвало да правят парични и материални подаръци, за да им се реши проблемът в съда. Пред нас са само Босна и Херцеговина, Албания и Таджикистан. Иначе казано, у нас рушветът се е превърнал в често използван инструмент за успешно решаване на съдебните спорове. При това докладът на Световната банка показва, че тенденцията за даване и респективно приемане на подкупи от българските магистрати се засилва. Според едно проучване на Витоша рисърч през януари 2005-а сред 250 български адвокати,34% от клиентите им са искали от тях да бъдат посредник при даване на рушвети на съдии. Адвокатите са посочили и най-предпочитаните подаръци от магистратите - в 29% от случаите това са пари в брой, в 24% - осигуряване на контакти с влиятелни личности, в 19% подаръци с висока цена и в 12% - закупуване на недвижими имоти по занижени цени. Интересното е, че според адвокатите - много рядко - в 14% от водените дела, съдиите сами намекват, че са склонни да приемат подкуп. Но много от тях, както стана ясно, не отказват да получат предложения им подарък за добре свършена работа. При изготвянето на доклада си Световната банка е изслушала мнението на редица юристи за недостатъците на съдебната система в страните им. Констатациите са, че в повечето държави в преход през 2004 г. събирането на дълговетее отнело повече от 200 дни, а в Сърбия и Черна гора, Словения и Полша този процес трае почти три години. Средно за региона събирането на дългове отнема почти два пъти повече време в сравнение с по-богатите страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Що се отнася до България, под 10% от бизнесмените са на мнение,че съдилищата действат експедитивно. Този показател е още по-нисък в Словакия, Полша, Словения, Чехия и Хърватска. В България цените на съдебните услуги все още са по джобовете на повечето бизнесмени. Над 50% от тях смятат, че могат да си позволят да плащат за решаване на бизнес споровете по съдебен път. Вероятно за повечето предприемачи ще е интересно да научат, че в Унгария и Словакия под 45% от бизнесмените твърдят, че услугите на съдилищата са по джоба им, а в Хърватска, Чехия и Словения този процент е под 30.Различни държави, различни проблемиСтратегията за реформа на съдебната система трябва да бъде съобразена със специфичните нужди на всяка отделна държава. В страни като Беларус и Узбекистан като първи приоритет се очертава създаването на достатъчно гаранции за безпристрастно разрешаване на съдебните спорове. С разрастването на частния сектор ще нарасне и търсенето на правни услуги. Като следваща стъпка съдиите, законодателите и държавните служители в тези държави е необходимо да работят за постигането на съдебна отчетност и независимост.В страни като Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна пазарните реформи напредват, но съдебните системи остават слаби. В доклада на Световната банка се препоръчва усилията там да се фокусират върху повишаването на отчетността на съдилищата и в инвестициите в сгради за тях, в информационна инфраструктура, както и в наемането на чиновници или администратори, които да облекчат магистратите и да им освободят повече време.В България, Македония и Румъния е налице голямо търсене на правни услуги. При тях трябва да се обърне специално внимание на сложните въпроси, свързани с независимостта и отчетността в работата на съдилищата, както и на създаването на алтернативни механизми за разрешаване на споровете.Експертите на Световната банка са убедени, че в десетте новоприети страни членки на ЕС и в Хърватска е необходимо да се положат допълнителни усилия за съкращаване на сроковете за решаване на споровете по съдебен път (в Словакия), при прилагането на взетите съдебни решения (в Полша и балтийските страни) или по постигането на по-справедливи и честни съдебни процеси (в Унгария).Всъщност докладът изнесен на конференцията във Варшава на 20 юни 2005 г., е поредният документ на международна финансова институция, който предупреждава, чесъдебните системи на страните от Централна и Източна Европаса най-проблемната и нереформирана част от държавните им институции.Едва ли е учудващо, че България за пореден път попада в групата държави с най-прогнили съдебни системи. Лошото е, че самият бизнес вече оценява това като съществена пречка за дейността му. И в един момент, колкото и зловещо да звучи, може да се окаже, че правораздавателните органи у нас са основна бариера за просперитета на държавата. Въпросът е какво следва. Със сигурност за месец или година не може да се подмени по-голямата част от състава на съдилищата, следствието и прокуратурата с лица, които ще са неподкупни и безпристрастни професионалисти. Но това все едно не променя същността на проблема, който в един момент може да се окаже непреодолима пречка и по пътя на България към ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във