Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Корадо-България“ ще разпредели 6-месечен дивидент

Мениджърите на „Корадо-България“ АД - Стражица предлагат одобряване на 6-месечен финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 30 юни. Решението ще се вземе от извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 14 септември.
Акционерите трябва да одобрят доклада на управителния съвет на фирмата за производство на стоманени панелни радиатори за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.
За тази цел ще се използва част от нетната печалба на дружеството за първата половина на 2022 година. Като 6-месечен дивидент ще се изплати част от нетната печалба, общо в размер на 2 824 091.05 лв., като за първата половина на тази година ще се разпредели общ брутен размер от 1 316 861.40 лева. За една акция притежателят на такива книжа ще получи по 0.10 лева.

Предлагат се и промени в Одитния комитет на „Корадо-България“.
Основен акционер в дружеството е "Корадо" - Чехия с дял от 82.56% от капитала.  Няколко други фирми държат 15.41 на сто, а малки инвеститори са собственици на 2.03% от книжата с право на глас.

Дивидентът, който беше платен от базирания в Стражица производител на стоманени панелни радиатори за 2020-а бе 0.29 лв. за акция, колкото бе и за 2019-а и за 2018-а. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във