Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Консултативният съвет за индустриална стабилност ще улеснява бизнеса

Министърът на икономиката Емил Караниколов сe срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Основна тема на разговора бе активизиране дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерството на икономика.

Цветан Симеонов предложи обогатяване на дневния ред на Съвета. Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между БТПП и Министерството на икономиката за реализиране на обявената наскоро програма на правителството в икономическата й част.

Симеонов заяви, че от голямо значение за бизнеса са препоръките на Палатата за намаляване на административните тежести и бариери, в полза на което работи Министерството на икономиката, да бъдат възприети и от други ведомства. БТПП предложи пълна подкрепа за тези усилия, насочени към улесняване на предприемачите и изрази очакванията си за нови инициативи в посока активизиране работата на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж.

Емил Караниколов увери, че Министерството на икономиката ще продължи да работи все така целенасочено по проблемите на бизнеса за една по-конкурентоспособна и ресурсно ефективна икономика.

Консултативният съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката е създаден през май 2012 г. (като Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност към министъра на икономиката, енергетиката и туризма) по настояване на браншовите организации на базовата индустрия, обединяващи големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост в България: Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори; Българската асоциация на металургичната индустрия; Българска минно-геоложка камара; Българска камара на химическата промишленост; Българска браншова камара-машиностроене; както и на отделни техни членове като: "Аурубис България" АД; "КЦМ" АД; "Агрополихим" АД; "Солвей Соди" АД; "Асарел–медед" АД; "Стомана Индустрийс" АД; "Дружба стъкларски заводи" АД; "Радомир метал индъстрийз" АД, Средногорие мед индустриален клъстер и др. Членове на съвета с право на глас са и работодателските организации: Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Асоциация на индустриалния капитал в България; Федерация на научно техническите съюзи в България. Съветът е с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и трудовата заетост. Съветът подпомага министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, и в предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми свързани с устойчивото развитие на българската икономика, околната среда и енергетиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във