Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНСУЛТАНТЪТ ЗА ДУНАВ МОСТ 2 - ЯСЕН ДО СЕПТЕМВРИ

При засилени мерки за конфиденциалност тази седмица бяха отворени офертите на кандидатите за международен консултант по инженеринг и управление на проекта за изграждането на моста при Видин - Калафат. От Министерството на транспорта и съобщенията се оправдаха с инструкциите на представителите на Европейската комисия.Крайният срок за подаване на оферти изтече на 2 август в 16.00 часа. Свои предложения представиха пет от седемте фирми, включени в късата листа на конкурса. Четирима от кандидатите са консорциуми с водещи фирми френската Сеторут, германската Обермайер и британските Фабермонсел Лимитед и Скот Уилсън Холдингс. Компанията Хайдер Консултинг Лимитед - също от Великобритания, единствена кандидатства сама. В последния момент от участие са се отказали консорциумите, начело с компаниите Де Консулт Дойче Айзенбаан Консултинг от Германия и Дабъл Ю Ес Аткинс Интернешънъл Лимитед от Великобритания. Техническите и финансовите предложения на кандидатите са подадени в отделни пликове. Едва след като одобри първите, работната група ще отваря офертата с посочените цени.Оценяването на офертите ще продължи 21 работни дни, а договорът със спечелилия кандидат най-вероятно ще бъде подписан през септември или началото на октомври. За пет години той ще трябва да приключи всички дейности по проекта. Цялостното изпълнение е разделено на четири фази. Първата предвижда изработката на идейните проекти за моста и за инфраструктурата на румънската и българската територии, както и съдействие при подготовката на окончателния доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Втората фаза обхваща подготовката на тръжната документация за етапа проектиране - строителство на съоръжението и договорите за независим строителен надзор и независим контрол на проектирането. При третата фаза е необходимо да се изработи технически проект за прилежащата инфраструктура само на българска територия и да се подготвят тръжните документи за доставки и строителство. Последната фаза предвижда консултантски услуги по време на строителството на моста, включително и на прилежащата инфраструктура (връзките към съществуващите пътища, железопътни линии, гранични пунктове и др.).Максималният бюджет, предвиден за международния консултант, е 5.755 млн. евро. От тях 4.988 млн. евро са безвъзмездна помощ от Европейската комисия по програмата ИСПА, а останалите се осигуряват от държавния бюджет. Според заместник-министъра на транспорта и съобщенията Любомил Иванов, страната ни се е договорила с Румъния по всички принципни въпроси, свързани със строителството. Успяхме да постигнем съгласие, че не искаме просто мост, а обект, който да отговаря на всички транспортни изисквания за инфраструктурно съоръжение от ХХI век - обясни Иванов. - Той трябва да има по две платна за движение и по една железопътна линия в двете посоки, защото не само ще обслужва трафика между двете държави, но и ще е алтернатива на нашия път към Европа през Югославия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във