Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Консултантите на Лукарски

Има едно перо от държавните разходи, което въпреки внушителните си мащаби остава скрито за хората. Това са харчовете за услуги, които правят министерствата, общините, агенциите и др. институции. За разлика от строителните дейности и покупките в повечето случаи те остават скрити. Реално обаче от началото на годината са платени над 888 млн. лв. по 4800 договора за различни услуги, които държавата е получила от частниците. За 2015-а сумата бе около 1.5 млрд. лева. И това са само парите, за които има следа в регистъра на обществените поръчки. Отделно са хилядите контракти, подписани без търг или конкурс, тъй като стойността им е била под определените в закона прагове.

Може би най-любопитното обаче е това, че съществена част от въпросните услуги представляват писане на стратегии, правене на анализи, подготовка на нормативни актове, правилници, методологии и други документи. Дори за най-елементарни задачи се наемат т. нар. външни експерти или консултанти, на които се плаща, за да отменят чиновниците в служебните им задължения. Общо взето, консултант да си в днешно време у нас. Без значение по какво. Важното е да печелиш обществените поръчки за съветване на този или онзи министър, кмет или директор.

Един от най-дашните министри в това отношение е Божидар Лукарски. Само от началото на годината сметката на оглавяваното от него икономическо ведомство към външни експерти и консултанти гони два милиона лева. Последно е обявена поръчка за изготвянето на анализи на първите стартирали процедури по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК). За пет месечен договор, какъвто ще се сключи според документите, са предвидени четвърт милион лева. Срещу тези пари наетите от Лукарски експерти ще трябва да направят анализ и оценка на целесъобразността и ефективността от предоставяната финансова подкрепа. Това включва преглед на системите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, установяване на евентуални проблеми и пропуски в процеса на програмиране и обявяване на процедурите, оценката на проектните предложения, договарянето, изпълнението и наблюдението. Обяснява се, че този анализ щял да подпомогне и разработването на Годишния доклад за изпълнение на ОПИК, който ще бъде представен през 2017-а. В допълнение, за да не се напрягат много служителите в Министерството на икономиката, се изисква и предварителна оценка на риска от загуба на средства и загуба на резерва за изпълнение през 2019 година.

Интересното е, че за определянето на победителя в конкурс цената на предлаганата от консултантите услуга ще е почти без значение. Решаващо ще е техническото предложение на кандидатите, чиято оценка обаче до голяма степен ще е субективна поради липсата на конкретни количествени измерители, които да бъдат съпоставени.

На такива разсъждения навежда една подобна поръчка на икономическото министерство, която приключи в края на юли. Чрез нея за консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ от програмите "Иновации и конкурентоспособност" и "Инициатива за малки и средни предприятия", бе избрано "Глобал Адвайзърс" АД. Дружеството, чиито собственици са Силвия Цанова и Тодор Тодоров, победи конкурентите си точно защото получи най-висока оценка на техническото си предложение, макар поисканата цена да бе 529 920 лв. - второто най-скъпо от подадените седем и с цели 100 хил. повече от офертите на някои от другите претенденти. Не е за пропускане и обстоятелството, че мотивите за оценените най-слабо фирми (Агенция "Стратегма" и "Оксиджен Проджектс") са заличени в протоколите на оценителната комисия, поради което става още по-трудно да се прецени обективността на класирането. Иначе срещу сумата от над половин милион лева "Глобал Адвайзърс" ще има ангажимента да направи 600 писмени становища по конкретни казуси до края на 2017 година. 

В средата на годината ведомството на Божидар Лукарски сключи договор и с други консултанти. Става въпрос за обединението "АСИСТ ОПИК", което ще разполага с бюджет от 960 хил. лв., за да предоставя до 30 юни 2020 -а експертна подкрепа на Управляващия орган на програмата "Иновации и конкурентоспособност" при осъществяването на оценка и подбор на проектни предложения. Външните оценители са поискали по 60 лв., за да разгледат едно проектно предложение на етап административно съответствие, по 50 лв. - на етап техническа и финансова оценка и по 90 лв. за издаване на становище.

В списъка с услуги, които министерството е поръчало на частни фирми, влизат и организирането, и провеждането на информационни събития за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Конкурсът за избор на компания, която да се заеме с тази отговорна задача, започна в края на октомври и се очаква да приключи преди Нова година, тъй като ангажиментите на избраника обхващат цялата 2017-а. Заделените пари по това направление са 500 хил. лв. без ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във