Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНСТИТУЦИЯТА ЩЕ СЛОЖИ ЕВРОПЕЙСКА ПРЕМЯНА

Как да се преодолее изоставането ни по пътя към Брюксел умуваха през седмицата участниците в конференцията Инвестиции, бизнес и право. Съорганизатори на проявата са германското федерално министерство на икономиката и работещата в Хамбург българска адвокатка Мая Найденова. Водещи български юристи и представители на изпълнителната и законодателна власт се обединиха около мнението, че страната ни има да извърви дълъг нормотворчески и законодателен път в процеса на европейското право - т.нар аки. По-голяма част от приетите в страната ви нормативни актове през последните 4-5 години отговарят на европейското законодателство. Проблемът обаче е в практическото им прилагане, което не е достатъчно ефективно, и в необходимостта от по-бързо съдопроизводство, заяви на форума Джовани ди Джироламо, секретар на делегацията на Европейския съюз в България.С най-важните корекции ще се ограничава държавният суверенитет за сметка на наднационалните европейски институции и ще се осигурява пряко действие (без ратификация - б.а) на директивите на ЕС. Присъединяването към икономическия и валутен съюз на Европейския съюз ще наложи пък промени в законите за паричния съвет и функциите на БНБ. Автоматичното въвеждане на европейско гражданство по договора от Маастрихт за жителите на страните-членки на ЕС ще наложи промяна и в режима на гражданство. Интегрирането в общата политика на сигурност пък ще ревизира режима на пропускане на чуждестранни военни сили през българска територия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във