Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНСОЛИДИРАНИТЕ ОТЧЕТИ ПРОВОКИРАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ

Консолидираните отчети за полугодието на три от най-ликвидните дружества на Българска фондова борса - София - Химимпорт, Мостстрой и Оргахим, привлякоха интереса на инвеститорите, въпреки все още лятното настроение.
Химимпорт АД изпрати първото шестмесечие с консолидирана нетна печалба от 65.2 млн. лв. при положителен финансов резултат година по-рано от 60.4 млн. лева. Общите приходи от дейността му значително са се увеличили спрямо първото полугодие на 2007-а - от 921 млн. лв. на близо 1.8 млрд. лева. Съществен принос за това имат положителните разлики от промяна на валутните курсове, които са в размер на 1.1 млрд. лева. Нетните приходи от продажби също са оказали влияние с двойния си скок - от 147.9 млн. на 307.8 млн. лева. Дългосрочните задължения на групата пък са намалели от 1.2 млрд. на 853.6 млн. лева. Основният капитал на дружеството е 150 млн. лв., а собственият му е 693.7 млн. лева.
Мажоритарен собственик на Химимпорт е Химимипорт Инвест АД с дял от 76.41 процента. В групата влизат 68 дъщерни компании, между които се открояват Централна кооперативна банка (с участие в нейния капитал от 70.92%), ЗПАД Армеец (97.26%), ЦКБ Асет Мениджмънт (100%), ЗАЕД ЦКБ Живот (100%), Проучване и добив на нефт и газ (57.36%), Хемус ЕЪР (100%) и Зърнени храни България (59.81 процента). През 2008-а групата придоби 59.23% от капитала на македонската Силекс Банк. Нейният принос към консолидираните приходи на Химимпорт е 1.3 млн. лева.
Другото дружество, озовало се във фокуса на инвеститорския интерес - Мостстрой, приключи полугодието с нетна консолидирана загуба от 256 млн. лева. За сравнение, преди година негативният му финансов резултат е бил 364 млн. лева. Забелязва се значително намаление на нетните приходи на Мостстрой от продажби, които са се свили от близо 14.4 млн. на 9.8 млн. лева. Според бележките в отчета най-голямо влияние върху финансовото му състояние оказва забавянето на плащанията от страна на възложители, както и конкуренцията на западните фирми. Общите разходи за дейността на компанията също са намалели от 14.7 млн. на 10.1 млн. лева. Към юни основният й капитал е 1.115 млн. лв., а собственият 12.2 млн. лева. По-късно капиталът на Мостстрой беше увеличен на 5.575 млн. лв. чрез издаване на 4.460 нови акции с номинал 1 лев.
Основни собственици в дружеството са Бургаски корабостроителници (49%), Имо България (26%) и Васил Божков (който на практика го контролира и участва пряко с 4.91 процента). Мостстрой притежава изцяло Релс ремонт ЕООД и Мостстрой Трейдинг ЕООД.
Колкото до Оргахим, то отчете двойно по-ниска консолидирана нетна печалба за полугодието в сравнение със същия период на миналата година. Нейният размер се стопи от близо 6.2 млн. на 3 млн. лева. Въпреки това нетните приходи от продажби за същия период са се увеличили - от близо 56 млн. на 67.7 млн. лева. Общите разходи за дейността пък са направили скок - от 52.6 млн. лв. за първите шест месеца на 2007-а, до 64.9 млн. лева.
Основният капитал на русенското дружество е 503 хил. лв., а собственият му достига до 72.2 млн. лева. Основен акционер в него е Уайтбийм холдингс лимитид - Малта, с пакет от 64 процента. В крайна сметка Оргахим се контролира от румънската компания Поликолор (която е и негов основен търговски партньор). Оргахим притежава акции от четири задгранични фирми и едно дружество, регистрирано у нас. През юли изпълнителният директор Иван Соколов подаде оставка поради различни виждания за бъдещото развитие на предприятието от тези на неговия собственик. Мястото му бе заето от Бойко Шойлеков.
Оргахим е най-големият производител на бои, лакове, лепила и смоли у нас и единственият производител на фталов анхидрид. Основни пазари на продукцията му са България, Турция, Гърция, Румъния, Египет, страни от Централна Европа, Близкия изток и бившите съветски републики. Управителният съвет на дружеството е взел решение за преструктуриране на дейността му чрез разделяне на различните видове производствени сегменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във