Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Конкурентите на "Булгартабак" изпушиха

Компаниите - конкуренти на "Булгартабак холдинг" АД, у нас не се представиха добре през миналата година. Те трупат загуби, за разлика от тютюневия монополист, който увеличава и износа, и приходите, и печалбата си.


Пазарът на тютюневи изделия остава динамичен, а върху продажбите у нас влияние оказва засилената нерегламентирана търговия с контрабандни цигари. Сред факторите, които влияят, може да се отбележи също увеличението на акцизната ставка, наложената забрана за пушене на обществени места, както и намалените продажби на български цигари с бандерол. Чувствителният спад в потреблението на бързооборотни стоки у нас е следствие от намалената покупателна способност на населението, от свиването на разходите на отделните домакинства, от отказите от тютюнопушене. Колебаят се и цените на основните суровини и материали, паричните приходи на цигарените фабрики зависят от подвижността на курса на щатския долар спрямо световните валути.


"Слънце Стара Загора - Табак" АД, което е производител на тютюневи изделия под лицензни и собствени марки, завърши миналата година със загуба. Тя обаче е силно намалена спрямо предишния период и в края на декември е в размер на 343 хил. лв. спрямо 1.602 млн. лв. за 2012-а. В резултат на внедряването на нови асортименти и разработване на нови пазари нетните приходи от продажби са "набъбнали" с 84.93% - до 12.026 млн. лв., и са осигурили 95% от всички парични постъпления във фирмата. Те са акумулирани основно от износ (в над 20 държави) на цигари, на рязан тютюн, на тютюн и филтърни пръчици, като се запазва и тенденцията за нарастването му. Активната производствена и търговска дейност обаче е повишила и разходите по дейността, които отчитат почти двоен ръст.


Върху дружеството тежат дългосрочни банкови кредити, на които се пада една трета от пасивите му. А между краткосрочните задължения най-голям е делът към доставчици и клиенти и по краткосрочни банкови заеми.


"Слънце Стара Загора - Табак" изплаща на членовете на съвета на директорите само постоянно възнаграждение. Като основа за определяне на месечните суми за петимата мениджъри се приема минималната работна заплата за страната. През миналата година за управлението на компанията те са получили общо 123 хил. лв., а са били 103 хиляди година по-рано.


В края на миналата година цигарената фабрика се контролира от бившия приватизационен фонд - "Сила холдинг" АД, който притежава 67.85% от капитала й. Други фирми притежават 29.46%, а останалите книжа с право на глас са собственост на индивидуални инвеститори. Нито един от мениджърите на "Слънце Стара Загора - Табак" няма акции от него.


Бившият приватизационен фонд "Никотиана БТ холдинг" АД също приключи миналата година със загуба от 52 хил. лв., след като година по-рано дружеството я е завършило с печалба от 44 хил. лева.


Стратегията му е да инвестира преди всичко в предприятия от тютюневата промишленост. Основната дейност на дъщерните дружества е съсредоточена в производството, изкупуването, първичната обработка и продажбата на български ориенталски тютюн. Холдингът няма приходи за миналата година, което се дължи на липсата на продажби на продукция на дъщерните дружества и на утежненото им финансово положение. Холдингът не е получавал и дивиденти от тях. От компанията отчитат и тенденцията за концентрация на чуждестранните инвестиции в тютюнообработващи мощности, а също намаляване на дела на българските фирми в изкупуването и експорта на ориенталски тютюни. Този резултат е следствие и от намаляването на площите и на количествата на такива тютюни у нас, както и от увеличаване на разходите за отглеждане и обработка на суровината.


През тази година мениджмънтът на "Никотиана БТ" е предвидил инвестиции за подпомагане на тютюнопроизводителите в районите, от които се изкупува суровината. Водещият мотив за мениджърите е, че тютюнопроизводството и тютюневата промишленост са доходоносни, въпреки сътресенията в сектора през последните години.


Възнагражденията на членовете на управителния и на надзорния съвет се формират на база на минималната работна заплата в холдинга. За миналата година те не са получавали възнаграждение поради липсата на приходи.


Девет фирми държат 66.830% от капитала на дружеството, като учреденият на Британските Вирджински острови "Ледра холдинг"контролира 65.98%от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на една голяма група от 24 375 индивидуални инвеститори.


Останалите дружества, които излязоха от структурата на "Булгартабак" след приватизацията му, показват още по-слаби резултати. Те изгубиха правото да произвеждат цигари и се занимават най-вече с продажбата на активи и отдаване на имоти под наем.


 


 


Фирмата за производство на опаковки от хартия и картон и на филтърни пръчки и гилзи за цигари Юрий Гагарин АД обърна финансовия си резултат и завърши миналата година със загуба от 215 хил . лева . За 2012-а пловдивската фабрика отчете печалба от 884 хил . лева .


Износът на готови изделия заема 12% от общия обем на продажбите на пловдивското предприятие . Традиционните му външни пазари са в Полша , Армения , Словакия и Румъния . Приходите на фирмата са нараснали почти с две трети за миналата година , но и разходите по дейността са се увеличили , и то с по-висок процент . Най-много пари са били похарчени за материали . Поради спецификата на производството повечето от тях се доставят от внос .

Facebook logo
Бъдете с нас и във