Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Концесионни облаги за Румен Гайтански - Вълка за летище Горна Оряховица

Щедростта на правителството на ГЕРБ в последните му дни стигна и до най-малкото международно българско летище - в Горна Оряховица, чийто оператор е държавната фирма "Летище Горна Оряховица" ЕАД. Нейн едноличен собственик на капитала е българската държава, чиито права и задължения се упражняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Летището в Горна Ораховица е отдадено от кабинета "Борисов 2" през 2016 г. на концесия на консорциума "Гражданско летище Г. Оряховица 2016". В него участват две български компании. "Кристална вода" АД, което държи 95% от капитала се контролира от фирмата "Кей Ар Консулт", индиректно свързана с Румен Гайтански - Вълка и кардиохирурга проф. Генчо Начев. Държавната "Летище Горна Оряховица" ЕООД, чийто принципал е Министерството на транспорта, пък държи останалите 5 процента. Концесията е за срок от 35 г. и предвижда инвестиция от 32 млн.лева, в това число 22 400 000 лева за първите четири години от срока на концесията. Договорът предвижда модернизиране на летището и развитие на възможностите му за приемане на международни и вътрешни полети.

Летището не обслужва редовни линии, а само отделни товарни и чартърни полети.

През седмицата правителството одобри удължаване с четири година на срока за изпълнение на задължителните инвестиции от концесионера на летище Горна Оряховица. В резултат на това решение инвестициите ще бъдат извършени през първите осем години, вместо през първите четири.

Причина за поисканото от концесионера изменение на концесионния договор е настъпилата пандемия от COVID-19 и последвалия сериозен спад в полетите на търговската авиация, както и въведените медицински мерки, изисквания и правила към работата на летищните оператори, мотивът на правителството. Това налага основно пренареждане на приоритетите в инвестиционните намерения, така че те да отговорят адекватно на промените в търсенето и предлагането на летищни услуги, като същевременно се запази темпът на развитие, необходим за финансовото обезпечаване на летището.

Промените в авиационния сектор налагат промяна на краткосрочните предвиждания и последователността на изпълнение на заложените в Генералния план инвестиции. Едно от основните изменения в авиационната индустрия е промяната на флота на авиокомпаниите и използваният самолетен микс като типове въздухоплавателни средства. Наблюдава се тенденция авиокомпаниите да приземяват флота от по-големите типове самолети и да увеличават използването на малък и среден тип въздухоплавателни средства. Поради това към настоящия момент инвестициите в удължаване на пистата били нецелесъобразни. Операциите на летище Горна Оряховица с въздухоплавателни средства от малък и среден тип са напълно възможни и при сегашните физически характеристики на пистата. Концесионерът е предприел своевременно подготовка за удостоверяване на експлоатационната годност на съществуващата светотехническа система на пистата за излитане и кацане. Това ще доведе до удължаване на времето на експлоатация на летището в рамките на деня и нощта и увеличаване на приходите от авиационни дейности.

Концесионерът е заявил, че през последните месеци е получил голям брой запитвания за възможностите за базиране на самолети и тяхното техническо обслужване. Генералният план на летище Горна Оряховица предвижда изграждането на хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, разширение на съществуващия перон и изграждане на нов перон за базиране на самолети. До настоящия момент тази възможност е разглеждана в дългосрочен план. Настъпилите промени обосновават необходимостта от изграждането на хангар за техническо обслужване и увеличаването на възможностите за паркиране на въздухоплавателни средства на по-ранен етап от концесията планираното, което ще даде възможност за увеличаване на приходите на летище Горна Оряховица.

 

"Летище Горна Оряховица"

е разположено близо до град Горна Оряховица, който е и най-големият жп център в Северна България. Разполага с една писта за излитане и кацане с дължина 2450 метра. То е в Централна Северна България и отстои на равни разстояния до големите административни центрове - София, Варна, Русе, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Бургас.

Летището е изградено в непосредствена близост до старата българска столица - град Велико Търново - на 12 км, и създава добри условия за развитието на бизнеса в региона и на туризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във