Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на "Пристанищен терминал Леспорт"

Пристанищен терминал "Леспорт", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.

Изменен е Договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Леспорт", който е част от пристанището за обществен транспорт с национално значение Варна, сключен на 8 юни 2005 година. Решението е гласувано от правителството.

С промените се удължава срокът на договора до законово допустимия, определен в чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите. Също така се променя задължението за инвестиции и базисен годишен товарооборот за срока на концесията.

"Пристанище Леспорт" АД е основано на 15 март 2005 г. с решение на Варненски окръжен съд. Основен акционер в дружеството, притежаващ 99% от капитала, е "Химимпорт" АД.

През май 2005 година е проведен едностепенен неприсъствен конкурс за избор на концесионер на Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна. С решение №448 на Министерски съвет, "Пристанище Леспорт" АД е избрано за концесионер на пристанищен терминал "Леспорт", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.

На 8 юни 2005 година е подписан Договор за концесия на пристанището за период от 30 години. Договорът за концесия влезе в сила на 30 май 2006 година.

Пристанищен терминал "Леспорт" е открит за посещения на кораби 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Като компания, управляваща мултифункционални пристанищни съоръжения, "Пристанище Леспорт" АД осъществява целия спектър от пристанищни услуги:


  • приемане, съхранение и експедиция на товари;

  • претоварване на товари от кораби, вагони и камиони;

  • укрепване, разкрепване и претегляне на товари;

  • допълнителни услуги - сортиране на товари, опушване на вагони, контейнеризация и деконтейнеризация и други.

Пристанищният терминал разполага с три кейови места с обща дължина 450 м. и с възможности да обработва до четири кораба едновремено.

Пристанищен терминал "Леспорт" е разположен на северния бряг на Варненското езеро, на 10 км. западно от входния фар на Свети Николай Чудотворец и в непосредствена близост до град Варна. Като част от Пристанище "Варна", този терминал има стратегическо значение, свързвайки останалите черноморски държави с България и Европейския съюз.

Морският достъп на корабите се осъществява през Канал No 1 до Варненското езеро. Корабите обичайно се нуждаят от един влекач за преминаването през канала.

Пристанищен терминал "Леспорт" има лесни и удобни пътни връзки с националната пътна мрежа. Връзката с магистрала "Хемус" Варна - София (А2) се осъществява чрез двупосочно шосе. На по-малко от 10 км е международният път Е 87, свързващ град Варна с Констанца на север и Бургас и Турция на юг.

Железопътният достъп до Пристанищен терминал "Леспорт" се осъществява чрез гара Езерово, Варна. Собствен индустриален ж.п. клон свързва всички кейове с гарата, а от там и с националната ж.п. мрежа. Движението на вагони на територията на терминала се извършва по 6 коловоза, разположени съобразно обособените зони за складиране и експедиция на товарите.

История на пристанищен терминал "Леспорт"
Пристанищен терминал "Леспорт" е построен през 1973 г. като специализиран терминал за претоварване на дървен материал от бившата съветска република Коми. В последствие терминала се специализира като мултифункционален за генерални и сухи насипни товари. Терминалът функционира под държавното ръководство на Министерство на транспорта до 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във