Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Концесионерът иска промяна в договора за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит"

Министерският съвет ще проведе своето редовно заседание, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има 12 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен. Вносител е министърът на енергетиката. "Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.

Правителството ще обсъди годишния отчет за дейността на Държавен фонд "Земеделие" и Разплащателната агенция за 2019 година. Документът е внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

В дневния ред на министрите е и утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година. Вносител е министърът на образованието и науката.  

Министрите ще обсъдят проект на постановление за допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 година. Документът е внесен от заместник министър-председателя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във