Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНЦЕСИОНЕРИ СА ПРОТИВ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Г-н Видев, кой спечели и кой загуби в битката между организациите за оползотворяване на отпадъците и Министерството на околната среда и водите?
- Тук няма печеливши и губещи. Като цяло ползата ще бъде за страната и за обществото ни, тъй като вече има точни и ясни критерии какво трябва да представлява моделът за разделно събиране на отпадъците. Налице е и ясен регламент за задълженията на организациите, ангажирани с оползотворяване на отпадъците, както и за ангажиментите на Министерството на околната среда и водите. Като цяло се получи една ползотворна дискусия, въпреки че разговорите бяха много трудни. С подписания меморандум между МОСВ и организациите вече съществува и точен план за инвестициите на организациите в оползотворяване на опаковките.
Попречиха ли действията на министър Джевдет Чакъров на нормалната дейност на организациите за оползотворяване на отпадъците? Колко тона отпадъци трябва да съберете през 2006 г. и възможно ли е някои от организациите да не изпълнят плана?
- Действително имаше известно смущение в работата на фирмите, които работят с нашите организации и това забави инвестиционните ни планове, но смятаме, че много бързо ще преодолеем забавянето. Специално Екобулпак разполага с много точна и ясна програма къде и колко да инвестира, така че няма опасност да не изпълним целите си. По закон през тази година организациите за оползотворяване на отпадъците трябва да усвоят 35% от опаковките. На база на миналогодишните отчети Екобулпак трябва да събере около 40-45 т опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Ситуацията, създадена през тази година, когато не бяха зачетени отчетите на организациите - бел. а.) може да се повтори и през следващата само ако организациите не изпълнят целите си или инвестиционните си планове, които са залегнали в меморандума между Министерството на околната среда и нас. Наблюдавайки работата на колегите, смятам, че задачите ще бъдат изпълнени.
Според вас каква беше целта на заповедта, чрез която министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров искаше да събере още 150 млн. от фирмите, които членуват в екоорганизациите?
- Мисля, че по този начин министър Чакъров се стремеше да осигури средствата за въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъците. По въпроса за необходимостта от инвестиции ние не сме имали противоречие с него. Разминаването в мненията ни беше за начина, по който той искаше да събере парите и за размера на предвидените инвестиции. Разчетите на организациите показваха много по-малки суми, отколкото тези на министерството. Накрая обаче стигнахме до някакви разумни цени, които да не натоварват крайните потребители. С по-малко средства фирмите изпълниха своите цели, имат и реално събрани количества опаковки.
Друг проблем в бизнеса с отпадъците е техният износ. Според сегашното законодателство те могат да се експортират само ако няма рециклиращо предприятие у нас. С нарастването на количествата опаковки обаче някои рециклиращи предприятия занижават изкуствено цените на отпадъците.
- В момента има проблеми с някои от рециклиращите предприятия в страната. Разделното събиране на отпадъците създаде едно свръхпредлагане на отпадъци от опаковки. За съжаление се наблюдава стремеж някои преработващи предприятия, особено в хартиения сектор да занижават цената на опаковките от този материал, което става за сметка на организациите. Имаме обещанието на Министерството на околната среда и водите, че ще съдейства за износа на този тип опаковки, ако ние не се споразумеем с тези предприятия. Решили сме да поставим този въпрос и пред Комисията за защита на конкуренцията, защото смятаме, че не е нормално цената на опаковките да се занижава изкуствено от екоорганизациите, а на други фирми да се предлагат по-високи цени.
В момента има ограничение, според което организациите по оползотворяване на отпадъците не могат да разпределят печалба между своите акционери. Смятате ли, че то трябва да отпадне?
- Лично аз смятам, че това ограничение трябва да отпадне. Ситуацията е била същата и в Германия. От 2004 г. организациите там вече имат право да реализират печалба. Това позволява да се набират повече средства за инвестиции. В момента у нас се получава парадокс - акционерите нямат интерес да влагат допълнителни средства за инвестиции, защото няма никаква възвръщаемост. Ние нямаме и никакво юридическо основание как да си върнем тези пари, които са вложени. Това също е една спънка за въвеждането на разделното събиране.
Какви инвестиции планирате да направите през тази година? Изградихте сепарираща инсталация в Сливен. Очаква се да изградите такива съоръжения и в други градове - Ямбол, Габрово, включително и София - ще успеете ли?
- Като цяло до юни 2007 г. Екобулпак ще инвестира 15 млн. лева. Това ще е достатъчно да се изгради една работеща инфраструктура, която включва контейнери за разделно събиране на отпадъците и автомобили за превозването им. До момента в Сливен са вложени около 400 хил. лв. и предвиждаме разширяване и усъвършенстване на инсталацията, което ще струва още около 300 хил. лева. В тази сума се включват и новите контейнери, които ще бъдат поставени в града, както и техниката, която използваме. За да изградим такава инсталация в София, е необходимо общината да ни предостави площадка в промишлена зона, в която ще сортираме отпадъците. Инсталацията е същата като пунктовете за вторични суровини, каквито има в столицата. Ако получим от общината площадка, сме готови веднага да изградим инсталацията. А тъй като столицата е разположена на по-голям район, ще са ни необходими около 2 млн. лв. инвестиции.
Мислите ли след време за построяването на завод за преработка на отпадъци?
- Като организации за оползотворяване на отпадъците ние нямаме задължение да преработваме битовия отпадък. Дейността ни се концентрира основно върху събирането на отпадъците и тяхното рециклиране.
Как могат да бъдат убедени гражданите, че въвеждането на една работеща система за отделно събиране на отпадъците е полезна за всички?
- Този въпрос е многократно обсъждан - ние смятаме, че трябва да се приложи, грубо казано, системата на моркова и тоягата. Необходимо е провеждането на образователна кампания, в която да бъдат включени детските градини, училищата, хората. Целта е да се обясни широко, че въвеждането на системата ще забави увеличаването на такса смет, тъй като след приемането ни в Европейския съюз ще ни бъде забранено да депонираме отпадъци, без да са преработени. В същото време без строги санкции и контрол от страна на Министерството на околната среда и водите и от общините това не може да се осъществи.
Доколкото разбрах, имате проблеми и с разполагането на самите контейнери за разделно събиране на отпадъци в населените места?
- Отчасти в Закона за управление на отпадъците и в Закона за концесиите съществуват противоречия. Много от концесионерите на общинските фирми за чистота в страната смятат, че отпадъците в нашите контейнери са тяхна собственост на базата на концесионните договори. Според мен трябва да се определи законово, че опаковката не е битов отпадък. Подобни промени са много наложителни, защото на доста места срещаме неодобрение и съпротива от страна на концесионерите, които не желаят да бъде въведена системата за разделно събиране. Не говоря само за София, а и за цялата страна.
Какви законови промени трябва да се направят?
- Отпадъкът от опаковките трябва да бъде изваден от понятието битова смет и задължително след като има сключен договор и валидна система за разделно събиране, опаковките трябва да се събират чрез организациите за оползотворяването им.
Това обаче ще отнеме доста от работата на концесионерите на чистотата в София и в другите градове в страната. Как, според вас, това ще се отрази на приходите им?
- Ако разсъждаваме логично, въвеждането на една работеща система за разделно събиране на отпадъци неминуемо ще намали общото количество, които ще събират концесионерите. Дали това ще доведе до намаляване на концесионните такси, вече е въпрос на договореност между общините и концесионерите.

КАКВО Е СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ?
Първата сепарираща инсталация в България е построена в Сливен. Тя е изградена на модулен принцип и заедно с прилежащата й площ заема 1000 кв. метра. Инсталацията представлява метална конструкция с дължина 12 м, а ширината и височината й са съответно 5.2 м и 6 метра. Отпадъците минават през три възела - подготовка за механично и ръчно подаване на отпадъците на лентов транспортьор, лопатков транспортьор, който отделя по-тежките компоненти и ръчно разделя на отделните компоненти на отпадъците - хартията, пластмаса, стъкло и метал. В инсталацията в Сливен работят 25 души от ромски произход, а повечето от тях и по-рано са сортирали нерегламентирано отпадъците на самото сметище. Работната заплата на сортировачите е 250 лв., те получават безплатно работно облекло, а веднъж дневно и храна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във