Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Концесиите за морските плажове ще се изчисляват по нова методика

Концесиите за морските плажове ще се изчисляват по нова методика. Това реши през седмицата Министерският съвет, разглеждайки промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Целта на приемането на новата методика е от една страна да се синхронизира цялостно специалната уредба на концесиите за морските плажове и от друга, да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение в процеса на организиране на откритите процедури за възлагане на концесии на морски плажове. Съобразени са основните изисквания и условия при експлоатацията на морските плажове, определящи възможностите за реализиране на приходи от морския плаж, като в същото време се предоставя възможност за балансиран подход при възлагането на концесии за морски плажове.

Отчетени са специфичните особености и характеристики на всеки морски плаж (местоположение, степен на ползване, вид на туристически поток и други), както и възможностите за формиране на приходи, при определяне на минималната стартова цена при откриване на процедурите за възлагане на концесия. Това следва да привлече инвестиционен интерес към по-слабо посещаемите досега плажове, разположени далече от населени места или курорти, като в последствие те да бъдат възложени на концесия.

Както "Банкеръ" писа министърката на туризма Николина Ангелкова няколко пъти се оплака, че промените, които Валери Симеонов изиска чрез  Закона за концесиите, влязъл в сила от 1 януари 2019 –а,  затруднявал процедурата и създавал риск голяма част от морските ивици да останат неохраняеми. Туристическата министърка  не пропусна да изкаже своите критики за това, че по действащата нормативна уредба сега  процедурата била тромава и създавала много административни пречки пред бизнеса. И добави, че с  промените в Закона нещата щели да се ускорят. 

В Директива на Европейския парламент от 2014 г. се предвижда правилата и процедурите да бъдат ясни и прости, да не водят до прекомерна бюрокрация и да отразяват особеностите на концесиите. Директивата обаче се прилага само за трансграничните концесии, които са със стойност, равна или по-голяма от 5 548 000 евро. По-малко от 3 % от концесиите за услуга на морските плажове в България биха надхвърлили този праг и попадат в обхвата на директивата.

Към настоящия момент има голям брой неохраняеми морски плажове, изтичат и сроковете на много концесионни договори. Държавният интерес е морските плажове да бъдат отдадени на концесия, за да се гарантират водно спасяване, медицинско обслужване и почистване на ивиците.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във