Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНЦЕСИЯТА ЗА АУТОБАНА ДО БУРГАС СВИ КЪМ ВЪРХОВНИЯ СЪД

След многобройните възражения на опозицията срещу скандалната концесия за магистрала Тракия и прокуратурата сложи картите си на масата. На 8 юни до медиите бе разпратен факс, според който заместник главният обвинител на страната Митьо Марков е поискал от Върховния административен съд да обяви за нищожно решение № 1043 на правителството от 30 декември 2004 година. С него аутобанът бе даден на концесия за 35 години на смесеното българо-португалско дружество Магистрала Тракия АД. В протеста на Марков до съда се казва, че решението за определяне на концесионера противоречи на чл.8, ал.1 от Закона за концесиите, тъй като изборът не е направен след провеждането на конкурс или търг. Вярно е, че в параграф 3б от преходните и заключителните разпоредби на нормативния акт се допуска възможността Министерският съвет да предоставя без търг или конкурс концесия на дружества, в които държавата има акционерно или дялово участие на стойност над 300 хил. лв., съставляващо не по-малко от 25 на сто от капитала. Точно това бе и основният аргумент в отбраната на кабинета за отдаването на аутобана. Както отбелязва обаче заместник главният прокурор Митьо Марков, Конституционният съд на страната се е произнесъл по въпросния параграф 3б още през 1998-а, тоест далеч преди на Церовски и компания да им хрумне с лека ръка да раздават републиканските пътища. В решението на конституционните магистрати тогава изрично е посочено, че упоменатата в параграфа възможност не се отнася за първоначално предоставяне на концесия. Целта на разпоредбата е била да се постигне относителна стабилност в статута на вече раздадените за ползване обекти - публична държавна собственост. В случая с аутобана до Бургас нито концесионерът Магистрала Тракия, нито дружествата, които влизат в него (португалските Лена Енгенхариа и конструкош, МСФ - Мониз да Майа, Серра и Фортунато Емпрейтейрош и Сомаг Консешос и Сервисуш, както и българските Автомагистрали ЕАД и Техноекспортстрой), са получили права върху магистралата. Затова и преходната разпоредба на Закона за концесиите, създадена през 1997 г., е неприложима. Допуснатото нарушение на закона - смята заместник главният прокурор - е особено съществено и води до нищожност на решението на Министерския съвет, тъй като административният акт е изцяло лишен от законово основание. Оттук пък следва, че и сключеният на 20 март тази година договор за отдаването на магистрала Тракия е недействителен.Според Митьо Марков, освен че нарушава материалноправните разпоредби, правителственото решение за аутобана не е в съответствие и с целта на закона. По конституция стопанисването и управлението на имоти публична държавна собственост трябва да е в интерес само на гражданите и обществото. Затова и Законът за концесиите е предвидил определянето на концесионера да става в условията на максимална прозрачност и равнопоставеност чрез търг и конкурс. А решение № 1043 на кабинета очевидно не е насочено към постигането на тази цел. Ден по-късно (на 9 юни), позовавайки се на протеста на заместник главния прокурор и на Закона за съдебната власт, Върховната касационна прокуратура нареди на министъра на регионалното развитие Валентин Церовски да спре изпълнението на договора за концесионирането на магистралата. Според ВКС той е бил сключен въз основа на нищожен акт на Министерски съвет и изпълнението му може да нанесе значителни вреди на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във