Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНЦЕСИЯТА НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ МОДЕЛ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НИ

Инженер Ганчо Хитров, председател на Националния комитет за подобряване водоснабдяването на България, пред в. БАНКЕРЪГ-н Хитров, с писма до президента, премиера и Народното събрание Националният комитет, който оглавявате, е поискал разваляне на договора за концесия на Софийска вода АД. Какви са аргументите ви?- Софийска вода е нарушила не само концесионния договор, но и българското данъчно законодателство и Закона за обществените поръчки. Дружеството не спазва инвестиционната програма и оперира неправилно при ценообразуването.Още през първата година от действието на договора концесионерът е събрал около 10 млн. лв. като стари задължения на фирми и граждани. Срещу тези пари той не е извършил никаква услуга. От тях близо 3.5 млн. са платени на 700 служители на дружеството като компенсация в размер на осем-десет заплати при доброволното им напускане. Останалите 6.5 млн. лв. са чиста печалба, но вместо да влезе в общинския бюджет, тя е присвоена. Финансовите органи са установили нарушението и са санкционирали Софийска вода с 2.5 млн. лева. От тях компанията е изплатила едва 1.5 млн. лева. Освен това от октомври 2000 г. до първото тримесечие на 2002 г. от България в чуждестранни банкови сметки на Интернешънъл уотър къмпани са изнесени суми, възлизащи на 32 млн. лева. Това са парите от първия и втория транш на заема от Европейската банка за възстановяване и развитие, който е на обща стойност 153 млн. щ. долара. Първият транш е в размер на 15 млн. евро, дадени от ЕБВР през септември 2000 година. От тях 1.5 млн. евро са похарчени за консултации и други услуги, свързани с концесионния договор. Остатъкът в размер на 13.5 млн. евро са разделени на две: по 6.750 млн. евро са изплатени на фирмите Интернешънъл Уотър Къпмани и Юнайтед Ютилитис Лимитед. Финансовите операции по превода са извършени от Ситибанк. Вторият транш в размер на 10 млн. евро, отпуснат от ЕБВР през януари 2002 г., също е изнесен извън България. В сметките на Софийска вода са останали само 2 млн. евро. Средствата са предвидени за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в София. Вместо да подмени 35 км от амортизираната ВиК-система, както изисква концесионният договор, през първата година компанията се справя едва със 7.5 километра. За същия период ВиК-дружеството в Бургас подменя близо петдесет километра тръби. За сметка на рехабилитационните дейности още през първата година шефовете на Софийска вода хвърлиха изключително много средства за луксозни офиси, автомобили и плащане на консултанти. Впрочем британската компания Интернешънъл Уотър Къмпани вече има проблеми с концесионирането на водоснабдителни дружества в Аржентина и Боливия, където лично президентът на страната е поискал фирмата да прекрати всякакви дейности там.Твърдите, че има нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - за какво става дума?- При купуването на ВиК-оборудване масово се игнорира българското производство, въпреки че голяма част от нашите фирми са с европейски сертификати за качество. Поръчките се възлагат на чуждестранни компании, без да се организират конкурси по ЗОП. Създаването на софтуерния продукт за управление на водоснабдителната система също е възложено на чуждестранни фирми, без да е обявена процедура. В случая напълно е пренебрегнат българският потенциал, въпреки че първата информационна система за оразмеряване и управление на водопроводна мрежа е дело на наши специалисти. Към нея проявиха интерес САЩ, Франция, Германия и Англия.Новата информационна система създаде множество проблеми още с пускането си. Софиянци на собствен гръб се убедиха в ниското й качество, след като в продължение на няколко месеца не можаха да бъдат определени дължимите от тях суми за вода. Трябваше обаче парите за поръчката да бъдат изнесени в чужбина. Никой не може да гарантира, че тази практика няма да продължи след отдаването на концесия и на други Вик дружества в страната.Как могат да се избегнат подобни злоупотреби в бъдеще?- Ние сме разработили подробна национална стратегия за водоснабдяването. В нея предвиждаме възстановяване на текстове от стария Закон за общинската собственост, според които ВиК-мрежите отново трябва да станат общински, а държавата да притежава само язовирите и големите водоизточници. Предлагаме да бъдат създадени акционерни водоснабдителни дружества на териториален принцип с участието на общините, държавата, физически и юридически лица. Могат да се включат например производители на ВиК-оборудване, финансови институции, както и външни оператори, на които обаче не трябва да се предоставя мажоритарен пакет, а делът им да не надхвърля 35 на сто. Навсякъде в чужбина водоснабдяването е печеливша и самофинансираща се дейност. И това е добре известно на външните инвеститори. При наличието на добър мениджърски екип за кратко време и при нас то може да стане такова. Ние имаме много добри специалисти и достатъчно опит в този сектор. Когато внесохме предложенията си обаче, министърът на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев в изявления пред медиите обяви, че ако ВиК-дружествата преминат към общините, ще се създадат условия за корупция, тъй като местните управи щели веднага да ги отдадат на концесия. Според него, това не бивало да се прави в момент, когато все още няма нито ясни критерии, за концесионирането, нито регулаторен орган в сектора.Такава ли е позицията и на самите общини?- Представители на общините във Варна и Шумен възразяват сериозно срещу отдаването на водата на концесия. Националният комитет напълно ги подкрепя. Хората протестират, че са лишени от възможността да прилагат контрол върху дейността на бъдещия концесионер. Искат да имат участие както в управлението, така и при определяне на параметрите на концесионния договор. Настояват и за представителство в регулаторния орган, който ще отговаря за правилата в този сектор. Кметовете на по-малките общини се безпокоят, че нямат гаранции за включването на техните мрежи при разпределението на предвидените инвестиции. Местните власти няма да могат да въздействат върху формирането на цената на водата, а това е голям социален проблем. Опасенията са, че инвестициите могат да бъдат концентрирани само в големите градове.Затова Националният комитет, заедно с представителите на общините отправи предложение до Министерския съвет, Народното събрание и президента процедурата по концесиониране да бъде спряна до изграждането на национална доктрина за развитие на водния сектор в България, създаването на регулаторен орган и синхронизирането на българското законодателство с това на Европейския съюз. Необходимо е да се прецизират формите за раздържавяване на ВиК-дружествата, както и начините за контрол на водния сектор у нас.В противен случай има опасност всички ВиК-дружества да бъдат отдадени на концесия, без каквато и да е друга алтернатива.А какви, според вас, са алтернативите?- Наскоро стана ясно, че със заповед на министър Паскалев от 14 юни 2002 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поискало да бъдат обявявани за недействителни договорите за ВиК-дружествата в Бургас и Сливен. Те бяха сключени в последния месец от управлението на правителството на Иван Костов. Със заповед на предшественика на Паскалев - Евгени Чачев, двете фирми създадоха водни сдружения по подобие на вече съществуващото във Велико Търново. Дори им бе прехвърлено правото на ползване на всички дълготрайни активи на ВиК-дружествата. При това без съответният общински съвет, който е техен собственик, да е взел решение за прехвърлянето. По този начин във всеки от градовете Бургас, Сливен и Велико Търново са създадени по три водни сдружения. Показателното е, че те са със съдебна регистрация извън областния град, в който се намират. Трите дружества в Бургас и сливенските са регистрирани в София, великотърновските - в Габрово. Така беше парирана възможността местната власт да вземе спешни мерки за прекратяване на процедурите. Това бе направено при пълна липса на прозрачност. Според Закона за водите, ВиК-дружествата могат да формират водни сдружения, които обаче трябва да отговарят на определени изисквания, съобразени основно с нуждите на потребителя. За трите града това не е направено. Така на българска почва бе опорочен един използван в Европа начин за подобряване нивото на водоснабдяването. За да има резултат от водните сдружения, те трябва да се учредяват след сериозно проучване, при пълна прозрачност и след обществен дебат.Разговора водиха Александър Александров и Силвия Николовa

Facebook logo
Бъдете с нас и във