Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

През ноември стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна от участвалите в традиционната месечна бизнес анкета на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври, като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Според данните от анкетата обаче се забелязва леко намаление на настоящатата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Очаквано, най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната, факторът "други" и недостатъчното търсене от чужбина.

Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 9.9 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е и нарастване на негативното въздействие на фактора "други", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора строителните предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава също с 9.9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Основната пречка за развитието на бизнеса остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Търговците предвиждат цените да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се влошават, като и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са песимистични.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и факторът „други“ продължават да са основните фактори, ограничаващи дейността, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на първите два фактора. Цени в сектора на услугите също ще останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във