Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Компания за бързи кредити излиза на борсата

Приятна изненада очаква инвеститорите след празниците. Не една, а две компании събраха кураж, за да излязат и да търгуват акциите си на "БФБ-София". Подобно нещо се случва много рядко в последните години, но можем да бъде разчетено и като някакъв знак за възвръщане на интереса към капиталовия ни пазар. И то след като в края на миналата и в началото на тази година фондовата ни борса се разминава с реалността в икономиката ни и бележи ръст, макар и все още за ограничен кръг компании.


Фирмата за бързи кредити "Кредисимо" АД ще предложи акциите си за търговия от 7 май чрез вторично публично предлагане (SPO). Определената от мениджмънта й цена за първата сесия е 8.02 лв. за един брой. При това листване на дружеството предлагането на книжа на регулиран пазар не генерира допълнителен капитал. Целта на една такава стъпка е по-скоро да бъде привлечен стратегически партньор. Затова първоначално собствениците ще предложат за покупка малък обем книжа, който засега е тайна.


Вторично публично предлагане обикновено се прави, когато един или няколко акционери в една компания продават притежаваните от тях акции. В много случаи това са миноритарните й собственици. В случая броят на акциите не се увеличава, тъй като не се предлага нова емисия, а съществуващите книжа.


"Кредисимо" ще качи за търговия на борсата целия си съдебно-регистриран капитал, който в момента е в размер на 2.5 млн. лв. и е разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Основни акционери в дружеството са неговите мениджъри. Коста Кънчев и Сокол Янков (изпълнителен директор) държат по 30.83% от капитала, Асен Бенев има 21.67% от акциите и "Адвенкос" ЕООД - 16.67 на сто. Последното дружество е еднолична собственост на Константин Кръстев, който е и изпълнителен директор на "Кредисимо" АД.


Софийската фирма е създадена през юли 2007 г. и развива дейност в сферата на потребителското кредитиране под търговската марка Сredissimo. Тя е една от големите компании в сектора и е първата в България, предложила и онлайн заеми. Според последните известни счетоводни данни тя е приключило 2012 г. с нетна печалба от 1.683 млн. лв., а към септември миналата година отчита печалба от 1.949 млн. лв., при 1.61 млн. лв. за същия период година по-рано.


Появата на дружества от сектора на небанковото кредитиране на "БФБ-София" не са новост за нея. И в момента има няколко ("Хипокредит" АД, "Ти Би Ай Кредит" АД), но те са там заради издадените от тях емисии облигации, с които най-често подкрепят финансово бизнеса си. Освен изброените компании на регулирания пазар се търгуват и акциите на "София комерс Заложни къщи" АД, което също отпуска кредити, но срещу залог на широк спектър от движими вещи - един малко по-различен модел на финансиране. Дружеството предприема инициативи и за разрастване извън границите на страната и вече се правят проучвания на пазари като Македония, Румъния и Гърция.


На БФБ ще стъпят и акциите на "Феникс капитал холдинг" АД - София. (Вестник "БАНКЕРЪ" писа за него в брой 16 от 25 април.) Неговите книжа ще направят своя борсов дебют на 9 май на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard . Самата емисия е за 100 хил. лв. и е разпределена в 1000 обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от по 100 лв. всяка една. Такава ще е цената и за първата търговска сесия.


Холдинговото дружество е регистрирано в търговския регистър на 30 декември миналата година. Основните акционери засега са "Делта Кепитъл Интернешънъл" АД и "Ей Джи Кепитъл" АД с по 50% участие в капитала. Първоначално от дружеството планират увеличение на капитала в диапазон 10-20 млн. лв.


 


 


Вторично публично предлагане е вариант на публично предлагане на ценни книжа, при който компания става публична без увеличение на капитала. Тя регистрира акциите си за търговия на борсата, след което собствениците й имат възможност да ги продават (което в други страни се нарича също първично публично предлагане) или ва увеличават капитала чрез издаване на акции/дялове за втори или последващ път. Решението за вторично публично предлагане може да се дължи на мотивация да се определи пазарна стойност за акциите на дружеството, да се създаде ликвидност на позицията или да се освободят средства, които собственикът да насочи към други свои начинания.


Трябва да се знае, че при вторично публично предлагане на ценни книжа са извършени няколко процедури по регистрация на публичната компания, които гарантират сигурността на всяка инвестиция. Изготвен е проспект за вторично публично предлагане, емисията е регистрирана в Българска народна банка и "Централен депозитар" АД, вписана е в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор и накрая е направено регистриране на емисията за търговия на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във