Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Комисията за защита на личните данни ще санкционира НАП

Комисията за защита на личните данни е решила да наложи корективна мярка спрямо Националната агенция по приходите - администратор на лични данни, за съобразяване на операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. 

Решението е било взето на заседание от 20 август, когато са били обсъдени резултатите от проверката, направена в НАП по повод на нарушението на сигурността на личните данни, засегнало над 5 милиона български граждани. Мярката се налага с мотивиран индивидуален административен акт на надзорния орган, който подлежи на съдебен контрол.

Общият регламент за  защитата на данните предвижда възможността заедно с корективната мярка да бъде наложена и имуществена санкция, респективно глоба. Налагането на корективна мярка под формата на "имуществена санкция" се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като производството се образува със съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение.

Индивидуалният размер на санкция се определя след като се вземат предвид направени от страна на нарушителя възражения в законоустановения срок.

Съставяне и връчване на акта за установяване на нарушението, извършено от НАП, ще бъде направено до края на седмицата. Доколкото сроковете в административно-наказателното производство са законовоопределени, очаква се конкретното административно-наказателно производство срещу НАП да приключи до 29 август 2019 г.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във