Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Комисията по сигурността на информацията получава още 2,8 млн.лв

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г. в размер на 2 850 000 лв.

Средствата са необходими за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство на помещения и надграждане на структурно-кабелните системи и специалните системи за сигурност за недвижим имот, закупен в полза на държавата за нуждите на ДКСИ и на нейната администрация, находящ се на ул. „Козлодуй“ № 4 в гр. София.

Посочените дейности са свързани с изпълнението на изискванията по видовете сигурност на класифицираната информация, заложени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане, в правната рамка на ЕС по отношение на защитата на класифицирана информация и Политиката на НАТО по сигурността и подкрепящите я директиви.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във