Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Комисия проверява язовирите в област Сливен

Язовир "Жребчево"

Междуведомствена комисия, която е назначена от областния управител Минчо Афузов, е започнала проверка на язовирите в област Сливен. Целта е да се установи тяхното техническо състояние, да се отстранят нередностите, ако има такива, за да се гарантира безопасната им експлоатация, съобщиха от областната администрация. Ще бъдат проверени 113 язовира, включително язовира за питейни води „Асеновец“ и за напояване - „Жребчево“, четвъртият по големина язовир в България.

През последните дни комисията е проверила на място 18-те язовира в община Сливен. От тях 11 са общинска собственост, а останалите седем бяха дарени от общината на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири /ДПСУЯ/. Проверени са и шестте язовира, всички – общинска собственост, в община Котел.

Обходите на комисията продължават, отбелязват от общинския пресцентър. През следващата седмица ще бъдат извършени огледи на десетте язовира в община Твърдица. След това ще започнат проверките в община Нова Загора, на чиято територия са останалите 79 язовира.

В състава на Междуведомствената комисия влизат представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", „Басейнова дирекция“, Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“, на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири, на областната администрация и общините. След проверките, въз основа на извършените огледи на място и наличната документация, при необходимост комисията ще издаде предписания на собствениците на водоемите, ако това се налага. Контролът за изпълнението на предписанията, в указания от комисията срок, ще бъде извършен от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

В басейна на Тунджа има изградени 264 язовира с общ обем от 372.2 млн. m3, но основните са "Жребчево" и "Копринка". Това са комплексно значими язовири, имащи съществено значение за напояването на огромни земеделски площи и от съществено значение за регулиране на речния отток и динамиката на водните количества в средното и долно течение. Малка част от водите им се използват и за производство на електроенергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във