Банкеръ Weekly

под лупа

Комедия от грешки при авиочиновниците

Инспектор Надя Тотева, която е проверявала самолета фантом

Въпросителните около кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГВА) стават все повече. След като "БАНКЕРЪ" писа за опорочения конкурс за избор на началник на отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал", в редакцията започнаха да пристигат сигнали и за други нередности. Конкретно един от тях е достоен за сюжет за филм, само дето липсва хепиенд. Всъщност нека всеки сам да прецени...  

Историята започва през далечната 1991-а, когато един бивш военен пилот си купува малък четириместен самолет PZL-Koliber 150A, с регистрационен знак LZ-FDA. Първоначално идеята е да го ползва за обучение на авиолюбители, но в последна сметка машината се ползва като частна. По принцип всяко въздухоплавателно средство се води на отчет в ГВА, трябва веднъж годишно да минава технически преглед, за да бъде допуснато до експлоатация, и това се отразява в съответните регистри. В този смисъл всичко е наред до 1999-а, когато за последно е удължена летателната годност на споменатия самолет, след което той... мистериозно изчезва. 

В бранша се говори, че PLZ-Koliber 150A е пострадал при срутване на покрива на хангар на летищната площадка в с.Бенковски - Пловдивско. Така или иначе, неговият собственик повече не подава документи в ГВА за продължаване на летателната му годност и след време той е изваден от регистрите. Тоест, на практика престава да съществува. През 2015-а обаче самолетът фантом отново се появява на сцената, само че не в с. Бенковски, а в плевенското село Бохот. Той излиза наяве, след като е препродаден и на 15 юни същата година неговият нов собственик Михаил Петров подава в ГВА искане за регистрация и допускане до експлоатация. Съответно е представена декларация, че не са извършвани доработки и ремонтни работи по машината и оборудването, както и че няма възникнали особени случаи във въздуха и на земята.

За да се пусне самолетът да лети, е необходима щателна проверка на изправността му, още повече че толкова дълго време (поне на хартия) той не е летял. С преписката се заема старши инспекторът от ГВА  Надя Тотева, която го допуска до експлоатация - физическата проверка по регистрацията и летателната годност е направена на 7 август 2015-а на площадката край село Бохот. Но през май 2016-а в Специализираното звено за разследване на произшествия към Министерството на транспорта е получен сигнал, че на 16 април същата година в района на бензиностанция в близост до пловдивското село Белозем се е разбил самолет PZL-Koliber 150A, с регистрационен знак  LZ-FDA с четири деца на борда и един пълнолетен. Инцидентът не е обявен във въздухоплавателната администрация и в Специализираното звено в изискуемия 72-часов срок. Затова и проверката на място на авиоекспертите е направена няколко седмици по-късно. От разговори със свидетели се разбира, че на посочената дата, при опит за излитане от импровизирана писта край магистрала "Тракия", поради размекнатата почва, неправилна конфигурация на задкрилките и крайно недостатъчна за целта дължина самолетът, управляван от неправоспособно лице, се срива в мочурището, което се намира между края на импровизираната писта и близката до нея бензиностанция.

Доказателства обаче липсват - след инцидента мочурището е засипано и валирано, а самолетът е преместен. При искане да бъде представен за оглед, собственикът Михаил Петров отказва с обяснението, че се налага спешно да замине за САЩ, където ще остане за дълъг период от време. Въпреки това Звеното за разследване на произшествия прави препоръка към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" за отнемане на летателната годност на самолета до установяване на фактическото му състояние и преминаване на преглед. Разрешителното е отнето на 4 август 2016-а, но няма и месец по-късно с писмо с вх. № 55-03-180 от 2 септември в дирекцията постъпва заявление за продължаване на летателната годност на същото въздухоплавателно средство. 

Заради дотогавашното досие на самолета на 26 септември миналата година заместващият към това време главния директор на ГВА сформира вътрешна комисия за разследване на обстоятелствата и действията на старши инспектор Надя Тотева около издаването на удостоверенията за регистрация, за съответствие с нормите за авиационен шум, за летателна годност, за преглед на летателната годност, както и разрешителното за радиостанция. За председател на комисията е назначен старши инспектор Ивайло Коев, а членове са инспекторите Орлин Клинчарски и Виолина Цветкова. На 30 септември те правят и физическа инспекция на авиона, който, незнайно как, отново е стигнал до село Бохот. Проверяващите установяват редица пропуски в работата на своята колежка Тотева, като най-фрапантният от тях е свързан с двигателя. Моторът е с допустим ресурс от 12 години, а при "благословията" за неговата по-нататъшна експлоатация през 2015-а той вече е навъртял 25 години, без никога да му е извършван задължителният капитално-възстановителен ремонт. Открити са и интервенции, подсилващи конструкцията, без да е ясно кога и от кого са извършвани и  по какви стандарти. Нещо повече, самолетът е без летателна годност от 1999-а, но съгласно записите до 2015-а, когато отново се появява на бял свят, с него са изпълнени над 300 часа нальот, неустановено къде, как и от кого. Оказва се също така, че на машината е монтирано навигационно оборудване и такова за опознаване, неотговарящи на обявените. Странно защо към документацията за инспекцията, проведена от Тотева през 2015-а, липсват и каквито и да било снимки.

Комисията задържа удостоверението за летателна годност, а за извършената работа на площадката в Бохот е направен протокол, подписан от собственика без никакви възражения. Впоследствие всички установени нарушения са описани в доклад 45-09-331 от 11 октомври 2016-а, който е предаден на главния директор на ГВА Иван Иванов. В заключението му се предлага да се разгледат и други инспекции, извършени от Надя Тотева. 

Колкото и да е странно, шест дни след този доклад собственикът на самолета подава жалба. В нея посочва, че по време на проверката инспекторите Коев и Клинчарски са си позволили да извършват разглобяване и сглобяване на основни люкове по машината. Както и да смазват с грес основни възли от управлението и да използват т.нар. свински опашки в отсека на двигателя. Интересно е, че жалбоподателят "оневинява" Виолина Цветкова, отбелязвайки, че като член на комисията тя не е извършила нищо нередно и е била само наблюдател на действията на колегите си. 

На 4 ноември със заповед N 45-01-464 на началника Иван Иванов е уволнен Ивайло Коев, защото е "превишил правомощията си, като самоволно е извършил технически интервенции, свързани с манипулации на основни компоненти на въздухоплавателното средство". По този начин той иззел функции, които са в компетенциите на сертифицирана организация по техническо обслужване на самолети.

Уволнен е и инспектор Клинчарски. После е възстановен на работата, но сам напуска държавната структура. 

Пред репортер на "БАНКЕРЪ" Коев обясни: "Аз имам реално получен лиценз за техническо обслужване и съм бил водещ при работа върху чешка, руска и американска авиационна техника. Опитът ми е над 15 години, практически съм обучил редица колеги още от времето на  авиокомпания "Балкан". В този случай ставаше дума за проверка след конкретен сигнал за инцидент. Визуално капаците от долната страна на двигателя и под кабината на самолета, където минава управлението, бяха силно деформирани и възстановявани чрез изчукване. Личеше, че са боядисвани, което говореше за интервенции. Ролята на инспектора е да провери доколкото е възможно надеждността на системите, в частност кинематичните, което става именно чрез оглед и пипане с ръка. В конкретния случай това, което сме си позволили, основно аз, е да съдействам на персонала на обслужващата организация "Олимпия Ер", като развия и завия няколко винтчета под тялото на самолета. Смазка с четка нанесе именно ръководителят на организацията за техническо обслужване, а главният инженер обеща да се привържат недобре укрепени шлангове. Всичко бе под непосредствения поглед и пълно съдействие на главния инженер на "Олимпия Ер"."

Според Коев далеч по-шокиращо е даването на летателна годност, без да се посети или дори физически провери въздухоплавателното средство. Той е подал сигнал за случилото се в прокуратурата, обжалва и уволнението си, което смята за абсолютно неправомерно. 

Логично при тази ситуация се обърнахме към главния директор на "Гражданска въздухоплавателна администрация" Иван Иванов, за да чуем неговата позиция по казуса.

"Действително, за въздухоплавателно средство PZL-Koliber 150A, с рег. знак LZ-FDA, през 2015-а е издадено Удостоверение за преглед на летателна годност - заявява той. - То е базирано на документ, издаден от лице - чуждестранен гражданин (бел. ред.- германец), контрагент на собственика на самолета. Това лице е одобрено за изпълнение на дейности по техническо обслужване от организация, притежаваща сертификат DE.145.0297 и е удостоверило през 2015-а в качеството си на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност, притежаваща сертификат DE.MG.0297, че посоченото въздухоплавателно средство е в пълно съответствие с изискванията за летателна годност."

Колкото до изтеклия междуремонтен календарен ресурс на двигателя, обяснението е, че той е признат съобразно изготвената справка от посочения вече германски гражданин и одобрени за изпълнение дейности по техническо обслужване. "Признаването на междуремонтния календарен ресурс на двигателя именно по този начин - чрез надлежно удостоверяване от оторизиран персонал, съответства в пълна степен на изискванията на приложимото законодателство в областта (а именно - Част-М, т. М.А.302 (h) от Регламент (ЕС) № 1321/2014), които позволяват ресурса на двигателя да бъде удължен след изрично удостоверяване от оторизиран персонал, какъвто е настоящият случай, щом въздухоплавателното средство се ползва за частни цели", допълва Иванов. А за приложената ресурсна инструкция за друг тип самолет изтъква, че в законодателството (Регламент (ЕС) № 1321/2014, изменен и допълнен с регламент № 2015/1088 от 03.07.2015 г.) изрично е посочено, че за частни въздухоплавателни средства не се изисква одобряване на програмата за техническо обслужване от компетентния орган на страната член на Европейския съюз, в случая ГД ГВА, а се допуска представяне на декларация от собственика на самолета, придружена с програма по образец от посочения регламент за изменение на ресурса. С декларацията си собственикът поема изцяло отговорността за изготвянето и актуализирането на програмата.

Излиза, че за Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" вината е на германеца и на собственика на самолета, а не и на инспекторката Надя Тотева, извършила инспекцията. Затова и наказание за нея не е последвало. Справка в интернет показва, че в момента тя вече е изпълняващ длъжността началник на отдел "Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства".

Всъщност, кой крив и кой прав може би ще стане ясно съвсем скоро. Защото се очаква до дни Звеното за разследване на авиационни произшествия да излезе със свой доклад по случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във