Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Колко ще получи България, за да се откаже от въглищата?

Франс Тимерманс

От днес стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход - предложение на ЕК съвместно с Европейската инвестиционна банка на механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции, с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа помощ.

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат. Тя ще подпомага и достъпа до специалната схема в рамките на InvestEU и до Механизма за отпускане на заеми за публичния сектор, които заедно с Фонда за справедлив преход формират трите стълба на Механизма за справедлив преход.

В края на май Еврокомисията обяви, че България ще получи 2,693 милиарда евро от Фонда за справедлив преход. Целта е подпомагане на силно зависимите от въглеродно интензивни дейности региони, като България, както и на най-уязвимите спрямо прехода граждани, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори. 

Зам.-председателят на Евромисията  Франс Тимерманс, заяви, че амбицията на Зеления пакт е да покажем нов модел за приобщаваща трансформация, основана на справедлив преход. А комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза, че платформата за справедлив преход е категорична стъпка към неутрална по отношение на климата Европа.

"Бих искала да насърча органите на всички държави членки да се възползват пълноценно от нея, когато изготвят и изпълняват своите териториални планове за справедлив преход, които предвиждат икономическо възраждане, нови умения и нови възможности за работа. Твърдо съм решена, че никой не бива да бъде пренебрегнат и че всички региони и всички европейци ще могат да се възползват от предимствата на по-екологосъобразно, по-справедливо и по-цифровизирано общество.“, коментира тя. 

Премиерът Бойко Борисов коментира днес в разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, че Фондът за справедлив преход на ЕС е нужно да бъде по-гъвкав, за да отговори в максимална степен на актуалните предизвикателства пред държавите членки. В този смисъл според българския премиер е добре да се помисли върху възможността Фондът да предвиди и средства за насърчаване и развиване на мощности за зелена енергия в региони, в които досега не са съществували енергийни мощности. 

"Когато това се реализира, повече региони ще имат възможност да носят "зелен" позитив за икономиката на ЕС", отбеляза премиерът Борисов. 

Механизмът за справедлив преход е част от усилията на Европейския зелен пакт за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на климата икономика в Европа. Той ще се стреми да преодолее икономическата и социалната цена на прехода към климатична неутралност в най-уязвимите въгледобивни и въглеродно интензивни региони. Механизмът има три стълба на финансиране: Фонд за справедлив преход, предложен на 14 януари 2020 г., и подкрепен от Пакета за възстановяване от 27 май; Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU; Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор. Очаква се трите стълба да мобилизират инвестиции в размер над 150 милиарда евро в регионите на ЕС, които са най-уязвими за прехода към климатична неутралност през периода 2021—2027 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във