Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Колко "мега" е мегапроектът на Борисов за новото държавно ВиК дружество?

„Мега“ проектите на правителството на Бойко Борисов нямат край. След като „професионализма„ на управляващите доста шумно

се удави в безводието в Перник,

преди седмица  кабинетът взе окончателно решение да спасява положението. И измисли да преодолее  досегашното си безхаберие по отношение на управлението на водния сектор в страната  чрез  нова „мега“ структура . Този път подчинена на  Министерството на регионалното развитие и благоустройство.  За целта в сметките й  за начало   ще влязат... един  млилиард  лева. Докладът, който обосновава  това решение беше внесен  от министър Петя Аврамова   и то беше прието  на 16 януари. Това стана  с постановление на  Министерския съвет, с което  беше одобрена промяна  в бюджета на регионалното министерство , където ще се "влее"   този  допълнителен милиард . Целта е   да бъде учредено еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала , наречено

„Български ВиК холдинг“ .

Той ще бъде принципал на всички водни дружества с държавно участие. А целта  на това мероприятие беше обяснена  с „дългосрочно и устойчиво финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели и гарантиране на качествени ВиК услуги“, поне това съобщи тогава министър  Аврамова.

Правителството обещава  новата холдингова структура да е изцяло държавна собственост, а капиталът й да  се формира чрез ....парична вноска от държавата. От официалната информация по случая стана ясно, че средствата ще бъдат предоставени от централния бюджет на държавата  за 2020 г. и ще бъдат насочени към  бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. А правата на държавата ще  упражнява  регионалният  министър. Новата структура  ще има двустепенна форма на управление - надзорен и управителен съвет.

Тъй като подобно перо не съществува в одобрения от Народното събрание в началото на декември бюджет на държавата за тази година , логично изниква въпросът

от кои неназовани „резерви“ ще дойдат тези средства?!

Колко прозрачно ще бъде тяхното управление ? И колко нови „началници“ със солидни държавни заплати ще попълнят и без това неизброимата  ни държавна  администрация?

Проверка на „Банкеръ“ в търговския регистър установи, че на този етап документи за регистрация на такова дружество все още не са подадени.  Очевидно в момента се разпределят „квотите“ за новите назначения - на хората, които ще управляват този милиард.

Като  се има  предвид скоростта , с която действа администрацията ни,  това едва ли ще се случи скоро. Тук трябва да припомним, че

повече от  година беше необходима

за да "оживее"  друга подобна структура – подчинена  на  министъра на икономиката Емил Караниколов, която беше наречена  „Държавно предприятие Управление и стопанисване на язовири“. От март миналата година  там  добри заплати получават  неназоват брой  чиновници. От официалната информация , която човек може да получи от внесените  в Търговския регистър документи, единственото ясно е, че дружествотоса назначени  .... седем началника.

Доста удобно в правилника  за устройството и дейността на това държавно предприятие е записано, че „числеността на предприятието се одобрява от управителния съвет“... А каква да бъде тя?! Началници нали има ...може и да измислят.

Колко  и за какво са отишли немалкото средства, които вече са  наляни  и в това държавно дружество -  все още не е ясно, тъй като финансовите му отчети за миналата година ще бъдат качени в Търговския регистър най-рано през пролетта.

Но парите отдавна са там

сметките му  бяха добре  захранени още преди то  да бе  създадено.

Първо  през лятото на 2018-а кабинетът прехвърли едни 500 млн.лв. в сметките на Държавната консолидационна компания, под чиято шапка влезе това  предприятие. Според официалните твърдения новата структура трябваше  да  извърши  "спешните" ремонти  на близо 400 язовира , а през лятото на миналата година кабинетът „допълни“ бюджета на  дружеството с още над 12 млн. лева. Тогава  пиарите на кабинета обясняваха , че тези  12 140 000 лв. били  необходими за ресурсно осигуряване на дейността на язовирите -  разходи за персонал, административни разходи, както и за  закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

На  фона на тези далеч немалки харчове меко казано нелогично  беше поведението  на всички  държавни чиновници, които за разлика от всякакъв вид експерти по водната криза в Перник, се потопиха в мълчание.

Изпълнителният  директор на дружеството Цако Бънчев е едва ли не митична фигура -  не се появява пред медии, не дава разяснения  къде и как са похарчени милионите за уж ремонтираните язовири и т.н., и т.н. Но най-важното е, че досега така и никой не  разбра  какво е състоянието на язовирите,  за  които отговаря  ръководеното от него  предприятие.

Още по нелогично ( или пък съвсем логично) беше мълчанието му, когато стана скандала около пресъхването на язовир „Бебреш” край Ботевград  - за проверката на състоянието му  премиерът Борисов изпрати спешни комиисии, които да разследват случая...Пък и какво  да отговаря директора като се вземе  предвид това, което „Банкеръ“ обясни  преди месец в публикацията си под заглавие  „Държавно предприятие гълта милиони за коли и заплати“.  В нея ние съобщихме, че  Бънчев  е избран за общински съветник от ГЕРБ в Правец на последните избори (впоследствие е освободен от тази длъжност по негова молба с решение на общинската избирателна комисия от 12.12.2019 г.).Той  е и бивш управител на свързаната с Валентин Златев МВЕЦ „Бебреш” , около която се развихри скандала.

Дали и новата държавна структура , която ще управлява ВиК дружествата в страната ще следва в поведението си същата  тайнственост като  нейната посестрима  , отговаряща за язовирите? Засега можем само да гадаем....

Със сигурност обаче ще се разбере  колко нови калинки ще кацнат на хранилката й.

Но може би има и друг замисъл ?!

За такава интрига заговориха някои подозрителни към действията на Кабинета юристи. Те заподозряха, че новият  ВиК-холдинг  на Борисов е схема, за да бъдат подарени  водните дружества на частни лица.

Дали в тези съждения  има истина или са плод на теория на констпирацията -  на този етап не е ясно. Но  внимателният прочит на  Търговския закон  сякаш подкрепя тези подозрения.  В глава осемнадесета е записано дословно следното:

Чл. 277. (1) Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

(2) Най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

(3) Дъщерно друщество е това, в което холдинговото дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете, или може да определя пряко или непряко повече от 1/2 от членовете на управителния съвет.

Холдинговото дружество може да има за предмет придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружествата, продажба на патенти, отстъпване на лицензии и др. на дружествата, в които участва. На практика холдинговото дружество ще управлява ВиК дружествата, включително ще може да се разпорежда с лицензионни права и да продава акции или дялове, които притежава“.

И още нещо, което подхранва съмнения – в този случай самото холдингово дружество ще разпределя капитала си в акции или дялове до размера на останалите 750. млн лева, които по Закон също ще може да прехвърля.  А по този начин се осъществява преминаване  на контрола на държавата в частни търговски дружества и лица, смятат юристи.

Опитът ни от последните години, от случаите в които се наливаха милиони левове в дадени предприятия с цел да бъдат „оздравени“, но веднага след това се разпродаваха ( или по-скоро ги подаряваха ) на избрани бизнисмени, не може да не ни кара да имаме идно на ум.

Още повече, че  както знаем у нас истината лъсва, когато сме на път.... да се удавим...

И не е задължително, винаги да е цялата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във