Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙТО ТЕ УЧИ, ТОЙ ЩЕ СПОЛУЧИ

Да залегнеш над учебниците на 40 години и да седнеш на чина пред черната дъска е нещо доста необичайно у нас. Скоро обаче всеки европеец, който не усъвършенства знанията си, няма да има много шансове за професионално развитие. Европейският съюз държи на качеството на човешките ресурси и си е поставил амбициозната задача най-късно до 2013-а да бъде най-конкурентоспособната, динамична и основана на знания икономика, способна на стабилен растеж и социално сближаване с повече и по-добри работни места (както е записано в Лисабонската стратегия). Поради тази причина т. нар. учене през целия живот е направлението, по което общността е готова да раздаде най-много пари на страните членки, а България би могла да получи максимално финансиране. Стига бизнесът и образователните институции да успеят да се ориентират навреме.
Те обаче се издъниха още в самото начало. Вместо 35 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по схемата за квалификация на заети лица по оперативна програма Развитие на човешките ресурси предприятията
ще усвоят едва 19.3 млн. лева
От над 650 подадени проекта Агенцията по заетостта е одобрила едва 194 (76 на малки, 51 на средни и 67 на големи предприятия). Резултатите обяви министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова в началото на седмицата, преди да връчи първите договори за финансиране по програмата (виж карето). До момента са сключени само 40 контракта, но директорът на Агенцията по заетостта Сотир Ушев увери, че останалите ще бъдат подписани в близките две седмици. Реализацията на проектите ще бъде подпомогната с 13 млн. лв. от Европейския социален фонд и с 2.3 млн. лв. от държавата, а одобрените фирми ще участват с още 3.8 млн. лв. собствени средства. Парите би трябвало да стигнат за обучението и квалификацията на 20 850 българи, работещи в областта на строителството, производството на облекла, хотелиерството, търговията на дребно, финансовата дейност и услугите. Курсовете им се очаква да започнат до края на май.
Причината почти две трети от кандидатите да се провалят е основно
заради липсваща документация
като в 90% от случаите става въпрос за декларации, уточни заместник-директорът на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова. Голяма част от проектите не са отговаряли на изискването да са подвързани и със заверка на всяка страница. Други са били попълнени на ръка с десетки корекции на съдържанието. Не са малко и пропуските с удостоверенията за актуално състояние на фирмите кандидати - те липсват или са били издавани от неоторизиран орган и не в изисквания срок. По-изобретателните фирми дори са посочили некоректно категорията си, тъй като за малките предприятия не се предвижда да участват със съфинансиране, докато за средните и големите то е съответно 20 и 30 на сто от стойността на проекта. Много от предприятията не са посочили партньор за проекта си, а други са искали да обучават хора над 70-годишна възраст. Трети пък са включени в групите за обучение на държавни или общински служители, което автоматично създава конфликт на интереси. Имало е и проекти, подадени от земеделски производители, които не влизат в обхвата на тази програма.
Все пак предложенията, отпаднали на първия тур,
могат да се редактират
и с тях да се кандидатства и във втората фаза на схемата за квалификация на заети лица, което разполага с бюджет от 25 млн. лева. Предвижда се неусвоените около 16 млн. лв. от първата схема да се прехвърлят за усвояване в този период. Крайният срок за кандидатстване ще е юли 2010-а. Набирането на проекти се очаква да започне в средата на април, а бизнесът ще разполага вече с цели 40 млн. лв. за обучение на възрастни. Спечелилите фирми обаче ще трябва да се приготвят за сериозни проверки, предупреди Росица Стелиянова. Преди всяко плащане Агенцията по заетостта ще инспектира на място дали счетоводната документация отговаря на реално направените разходи и извършените дейности и ако открие разминаване, ще спира финансирането.
Българските компании все още имат време да се ориентират във възможностите да получат безвъзмездни средства от еврофондовете. Още повече че през май се предвижда да бъдат открити нови три схеми по оперативната програма Развитие на човешките ресурси с
общ бюджет от близо 85 млн. лева
По първата са осигурени 50 млн. лв. за обучението на 18 хил. трайно безработни и лица над 50-годишна възраст, по втората - 20 млн. лв. за квалификация на още толкова работници в браншовете с най-голям недостиг на кадри, а по третата - още 15 млн. лв. за обучение на младежи до 29 години, които нямат работа.
Задачата няма да е лесна нито за държавата, нито за бизнеса, защото знанията на българина все още са далеч от средните за Европа. По данни на Агенцията по заетостта за февруари от общо 269 хил. безработни
152 хил. са с основно и по-ниско образование
Близо 76% от младежите до 29 г., които нямат трудов опит, също са без каквато и да е квалификация. Почти не са ходили на училище 62 на сто от хората с увреждания и лицата над 50-годишна възраст. Освен това, според информацията на просветното ведомство, у нас всяка година около 20 хил. деца отпадат от образователната ни система и се превръщат в потенциални безработни. Що се отнася до възрастните в трудоспособна възраст, едва 1.4% от тях активно участват в процеса на учене през целия живот (в ЕС този процент е 9 на сто). В същото време едно от последните изследвания на Националния статистически институт показва, че две трети от фирмите никога не са организирали обучения за служителите си. Подобни курсове са организирали само 2.3 на сто от малките и средните предприятия, а 11% от заетите са преминавали професионално фирмено обучение.

КАРЕ: ПЪРВЕНЦИ
Ерастрой ООД
Проектът на видинската строителна фирма събра най-много точки (общо 87.7) в категория малко предприятие и е на стойност 38 хил. лева. Предвижда десетмесечно обучение за 40 от общо 50-те служители на компанията, като част от тях ще получат основна квалификация за работа на строежи, други - втора специалност, а трети ще бъдат обучени да работят със специален софтуер, необходим в бранша.

Асоциация Българска бизнес мрежа
Сдружението с нестопанска цел взе най-високата оценка (86 точки) в категорията за средно предприятие и получи финансиране за над 100 хил. лева. Благодарение на проекта компетенции и управленски умения ще получат сто мениджъри на средно ниво от общо седем компании в страната. Това са И.Н.А. Трейдинг ООД, Дитек ЕООД, Геник ЕООД, Солид 55 ЕООД, Примекс ЕООД - Шумен, ТПК Нов свят - Благоевград и Ти Ви Ти Пак ЕООД - Разград.

Петрол Холдинг
Проектът е за 235 хил. лв., в които дружеството участва със 70 хил. лв. собствени средства. С тях ще бъдат обучени 213 служители в бензиностанции и 49 мениджъри, като са предвидени курсове по управление на отношенията с корпоративни клиенти, привличане на клиенти на дребно и познания по маркетинг и продажби.

Глобул
Мобилният оператор предвижда сериозен проект за квалифициране на 500 служители в продължение на година и половина, за което спечели финансиране от 558 хил. лева. Съфинансирането от страна на компанията е 30%, т.е. 167 хил. лева. Проектът предвижда по-специфично обучение в комуникационни умения, повишаване на езиковите знания и междуличностното общуване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във