Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кой е най-добрият вариант за райониране на страната?

С новото статистическо райониране на страната целим да дадем тласък на нейното устойчиво развитие в дългосрочен период от минимум 20 години с помощта на целенасочена държавна политика в регионите. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което се проведе в Кюстендил в четвъртък. 

"До момента въпреки огромните позитиви, които имаме по отношение на финансирането с европейски средства, икономическите и финансови анализи сочат дисбаланси и диспропорции между регионите. Това налага да търсим нови решения по отношение на бъдещето на регионалната политика. Новото райониране на страната е един от акцентите в тази връзка,  свързан с  разделянето на територията по функционален, географски или природен  признак, а целта е да постигнем по-добро икономическо развитие за всеки един от районите и да се използва максимално потенциалът на всеки един от тях“, коментира Николова.

Според нея избраните три варианта за райониране, които се подлагат на обществено обсъждане,  дават максимална възможност за една по-добра и целенасочена регионална политика в бъдеще.

„Това е първата стъпка, която ще даде визията как да развиваме нашите региони, как се разпределят средствата от европейските фондове и държавата и в каква посока, за да постигаме по-голям икономически ефект и да повишаваме качеството на живот на хората“, отбеляза заместник-регионалният министър.

„Те имат своите позитиви и слабости, но трябва да се приеме вариант, който е устойчив във времето по отношение на населението и възможностите за развитие“, каза още тя.

Зам.-министър Деница Николова коментира, че по отношение на Югозападния район изваждането на София-град би довело до скъсване на функционалните връзки с част от Югозапада, особено по отношение на финансирането за инфраструктура. „Отделянето като самостоятелен регион би довело до спад на европейските инвестиции във важни проекти като разширението на метрото, например“, отбеляза Николова.

Според нея най-подходящият проект за райониране на Югозападния район е вариант 2, който предвижда запазване на сега съществуващия му обхват с областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник.

 „Вариантът с изключване на София и добавяне на областите Монтана, Враца и Видин ще създаде прекалено голям като територия Западен регион, без изявен център за развитие“, посочи тя. Вариант 2 бе подкрепен и по-голяма част от участващите в срещата.

Регионалното министерство подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В момента районите в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.

Първият вариант предвижда в страната да има пет района от ниво 2 – Югозападен, включващ областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник; Южен Централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян; Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол; Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен; Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

Според втория вариант районите от ниво 2 ще бъдат четири. В Югозападния ще бъдат включени областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник. Тракийско-Родопският район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. В Черноморския район ще влязат областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен. Областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра ще формират Дунавския район.

Третият вариант предвижда запазване на броя на районите – шест, но с променен обхват. В Западния район ще се включват областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца. Северният централен район ще обхване областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В границите на Североизточния район ще попадат областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище. Югоизточния район ще включва областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Южният централен район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян. Според този вариант област София-град ще бъде обособена в самостоятелен район.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във