Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙ ДИКТУВА ПРАВИЛАТА

Клиничните пътеки представляват разписани правила - нормативно утвърдени изисквания за договаряне и инструкции за клинично поведение, които болничните заведения трябва да изпълняват. Противно на масовото предположение, те не се създават от здравната каса (НЗОК), а от лекарското съсловие. Експерти на касата задават методиката и изказват мнение по организацията на болничната помощ - оборудване, квалификация и др. Автори на алгоритмите за клинично поведение обаче са лекари от съответните специалности. Участват и националните консултанти (които са към Министерството на здравеопазването), както и сътрудници на НЗОК.
Тъй като клиничните пътеки са инструмент за заплащане, понякога в тях се прокрадват и някои икономически интереси, признават от здравната каса. За да се регламентират по-ясни правила, е предложена нова, по-прецизирана система за писане на пътеки, в която пръв основен автор ще са съответните научни дружества. Те ще дават предложения и разработки за промени или за нови клинични пътеки, ще ги подписват, ще ги съгласуват с националните консултанти и с експерти на касата и чак тогава ще ги предоставят за одобрение и приемане от управителните съвети на страните по Националния рамков договор.
Чрез пътеката на пациента се гарантира необходимите вид и обем на болнична помощ за неговото заболяване - прегледи, изследвания, консултации, манипулации и процедури. В самата пътека са описани всички дейности в тяхната последователност. Освен това в нея е заложено правото на пациента да научи всичко, което се прави по време на лечението му.
В повечето пътеки са записани и контролни прегледи след изписването от болницата - в зависимост от състоянието, възможностите, желанието на лекувания, както и според преценката на лекуващия го специалист.
Остойностяването на дейностите става по икономически показатели от експерти на здравната каса. Самите цени се договарят от управителните съвети на здравноосигурителното ведомство и на лекарския съюз. Върху ценообразуването влияние оказват и допълнителни фактори - например доколко заболяванията са разпространени и са социално значими. Цената представлява средната стойност на всички преминали случаи по тази клинична пътека - с лека, средна и тежка степен на състоянието. При леките сумата се оказва по-голяма, а при тежките случаи - недостатъчна.
Като модел клиничните пътеки са заимствани от Австралия и са внесени у нас през 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във