Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Кой бърка по фирмената партида на "Дунарит"?

Междувременно  стана ясно, че ръководството на "Дунарит" също не знае кой подава документи в Търговския регистър от негово име. Именно по този повод  то е сезирало Прокуратурата.

В."Банкеръ" успя да получи информация, какво точно са съобщили на  прокуратурата хората  от "Дунарит.

Ръководството на оръжейното предприятие е декларирало пред държавното обвинение, че безотговорността , с която се позволява на "неизвестни" лица да вписват и отписват обстоятелства по чужда имотна  партида е напълно недопустимо. Според него в този случай са извършвани нерегламентирани действия, които засягат огромни икономически интереси и застрашават дейността на дружество, осигуряващо работа на хиляди български граждани.

За да не бъдат допуснати грешки, от "Дунарит"  са описали случая подробно.

Хронологията:

На 06.01.2020 г., по партидата на „Дунарит” АД се появява документ, заведен от Агенция по вписванията като „Заявление А5” с вх. рег. № 20200106175355 от 06.01.2020г., без данни за заявител/автор и въобще реквизити за подобно заявление/, подадено неясно от кого  и в какво качество. Подобно действие  е напълно недопустимо и е  нарушение на чл.13, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ.                                                                                                                              

На 08.01.2020г., е постановен Отказ № 20200106175355/08.01.2020г., за вписване на обстоятелства  по партидата на „Дунарит“ АД, от длъжностно лице при Агенция по вписванията, Тодор  Валчев, на основание  чл.24, ал.1 вр., чл.21, т.5 от ЗТРРЮЛНЦ.

В този отказ се съдържа твърдение, че Заявление „А5 ” с вх.рег.№20200106175355/06.01.2020г. е депозирано от ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ЛУКАЕВ, което не отговаря на истината, То, както става ясно и от поместеното тук като право на отговор изявление  на самия Лукаев, не е подавано от него ( бел.ред.виж правото на отговор ).Нито  от дружеството,от  негов представител - твърдят от "Дунарит".

 Както вече бе казано -  дружеството не е упълномощавало Лукаев  да депозира на 06.01.2020г., "заявление А5“ с вх. рег. № 20200106175355 от 06.01.2020 г.,  пред Търговския регистър на Агенция по вписванията. Отделно от това, според юристи въпросният документ   не съдържа реквизитите необходими за подобно заявление, като вместо това  са прикачени две решения на съдилища, неясно поради каква причина и на какво основание.

Запознати с подобни дела коментират, че е добре известно , че не е проблем за всеки документ, качен на електронната страница на търговския регистър,  да бъде установено, кой е сезирал длъжностните лица, както и IP адреса  на  компютъра, от който технически е извършено това действие.

Имайки предвид тези разминавания хората от "Дунарит" очакват прокуратурата да поиска обяснения от лицата, които са приемали,обработвали и т.н. заявления типа „А5“ на 06.01.2020 година. По този начин може да се установи, кой е приел това заявление и кое техническо лице го е обработило. Държавното обвинение би могло да поиска техническа експертиза, която да установи  от  кой  компютър  са качени документите, които са приложени към  ”заявление А5“? И когато  се установи това - да бъдат зададени въпроси на ползвателите на това техническо средство. Между които и основният въпрос - на какво основание е  подаден този документ , с какви пълномощия разполага подателят  му, които са му предоставени  от  „Дунарит“АД, за да бъдат извършени подобни действия.

Редно е тази проверка  да бъде извършена незабавно -  по този начин к могат да бъдат предотвратени не само незаконосъобразни последствия от престъпните действия на "неизвестни" поне засега лица,  но и да се спре  практика, която би засегнала и други  търговски дружества.

Прокурата би трябвало да се поинтересува  и да поиска обяснения от длъжностното лице в  Агенцията  по вписванията –  защо  не е извършио  служебна проверка, дали заявлението отговаря на изискванията на ЗТРРЮЛНЦ и на какво се основава  извода, че заявлението тип „А5“ на 06.01.2020г., е подадено от Лукаев....?!.

Описаните обстоятелства логично  извикват  въпроса  защо  всичко това се случва именно на "Дунарит" - дружество, което е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това са административни, промишлени, транспортни и комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната. И всички действия на длъжностните лица в него  трябва да са съобразени със законовите изисквания, категорични са хората от "Дунарит"


 

 

 

В редакцията на в. "Банкеръ" пристигна писмо, написано и подписано от адвокат  Емил  Лукаев. В него той изразява недоволството си от разследване на в. "Банкеръ", публикувано в бр. 2 от 2020 г. под заглавие "Пионки на власт vs закон и съд". В него става дума за поредния отказ на Агенцията по вписване да впише в Търговския регистър увеличаването на уставния капитал на "Дунарит" АД. Отказ, мотивиран с криминално съчинено искане, подадено уж от адв. Лукаев.

Както предполага обичайната практика, публикуваме писмото на адв. Лукаев без никаква редакторска намеса (виж карето). И... продължаваме темата за фантомите в Агенцията по вписване, които никой не е виждал, но от които всички страдат.

 

И резонно задават въпроса "Как е възможно от името на Агенцията по вписване да бъдат издавани официални документи, писани от неизвестни лица и мотивирани чрез позоваване на откраднати самоличности?

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във