Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Кофас" намалява очакванията си за ръст на световния БВП с близо 1%

"Кофас" завиши оценката си за последствията върху световната икономика. Продължителен военен конфликт в Европа или евентуална нова ескалация ще окажат отрицателно въздействие от минус 1% върху световния БВП през тази година спрямо предварителната прогноза за ръст от 4.1 на сто, съобщиха от "Кофас".

Очакванията са Украйна да изпадне в историческа рецесия поради спиране на много дейности по време на войната. Едновременно с това, руската икономика също ще бъде силно повлияна от западните санкции. Напускането на повечето западни компании и мерките, предприети от местните власти в отговор на санкциите, за да ограничи обезценяването на рублата, са само част от факторите, които оказват негативно въздействие върху Русия.

Според експертите от "Кофас", през тази година търсенето на природен газ в Европа следва да бъде приблизително 6-7% по-ниско спрямо 2021 г. поради по-мекото време и екстремните нива на цените. Това следва да помогне за намаляване на нуждата от внос от Русия. Спадът на европейското търсене, съчетан с допълнителни LNG (15 млрд. куб. м, обещани от САЩ) и тръбопроводни доставки от някои съседни страни като Норвегия или Алжир, предполага, че около 100 млрд. куб. м руски природен газ все пак ще трябва да бъде заменен. Това представлява близо 25% от общото европейско търсене през миналата година.

Според Пламен Димитров, управител на "Кофас България", ако домакинствата намаляват нуждите си за отопление на газ, 20 млрд. куб. м могат да бъдат спестени, което би довело до окончателен недостиг от 50 млрд. куб. м (близо 3% потреблението на първична енергия в ЕС). "Приемайки енергийна еластичност на БВП между 0.6 и 0.75 чрез пост регресионен анализ, можем да предположим порядък на крайното въздействие върху показателя на ЕС да възлезе на близо 2.5 % на база цялата година“, допълва Пламен Димитров.

Европа в смут

Експертите на "Кофас" прогнозират, че нестабилността и несигурността от конфликта ще натежат върху инвестиционните решения на бизнеса, тъй като финансовото му състояние вероятно ще се влоши значително. Това ще бъде следствие от покачващите се производствени разходи.

В допълнение към страните от Централна и Източна Европа, които имат важни икономически връзки с Русия, страните от Западна Европа също са най-изложени на риск поради силната си зависимост от руски изкопаеми горива. Германия и Италия, чиито икономики са най-зависими от руския газ, вероятно ще бъдат силно засегнати. Експертите на "Кофас" прогнозират отрицателно въздействие от 1.6% върху растежа на БВП в страните. В останалата част на Европа, въздействието вероятно ще бъде по-слабо, но все пак осезаемо.

Никой регион няма да бъде пощаден от инфлация и прекъсвания на веригата за доставки

В Африка се очаква общ нетен отрицателен ефект от 0.5 на сто. Със засилването на инфлационния натиск и началото на затягане на политиката на Федералния резерв, с ефекта му върху капиталовите потоци, страната е пример за това как конфликтът се отразява на нововъзникващите икономики.

Според експертите, Азия също няма да бъде пощадена от последствията на войната. Продължителен конфликт в Европа или нова ескалация ще имат очаквано нетно отрицателно въздействие от 0.5 пункта върху растежа на БВП през 2022 година.

Латинска Америка е друг регион, уязвим от затягане на политиката на Съединените щати, но трябва да се възползва от нарастващите цени на суровините. Прогнозираният нетен ефект от войната за региона е оценен на минус 0.1 процент.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във