Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Коефициентът на безработица достига 5.2% през 2018 г.

Коефициентът на безработица намалява с един процентен пункт през 2018 г. в сравнение с 2017 г. и достига 5.2 на сто, съобщи Националният статистически институт.

За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 0.7 процентни пункта, а този при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 5.7 и 4.7 на сто. Безработните са 173.3 хил., от които 101.7 хил. са мъже и 71.6 хил. - жени. В сравнение с 2017 г. броят на безработните намалява с 16.2 на сто.

През 2018 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3 239.6 хил. или 71.5 на сто от населението на същата възраст. 
Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.3 на сто. В сравнение с 2017 г. този коефициент намалява с 1.6 процентни пункта. Продължително безработни (от една или повече години) са 101.6 хил., или 58.6 на сто от всички безработни хора.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години е 81.4 хил., или 6.3 на сто от всички икономически неактивните в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12.7 на сто, без промяна в сравнение с 2017 година. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 18.1 на сто (при 18.9 на сто през 2017 година).

Facebook logo
Бъдете с нас и във