Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КНСБ: Плоският данък изяде хляба на бедния българин

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и социалната министърка Деница Сачева.

Конфедерацията на независимите синдикати в България обяви в своя позиция, че  в условията на икономическа криза, очаквания за фалити и нова вълна на безработицата, са необходими много силни превантивни икономически и социални мерки, възстановителни политики и програми. 

"Повече от два месеца продължават гражданските протести в цялата страна, които преминават в гражданско неподчинение, периодично се блокират ключови кръстовища и национално значими обекти в цялата страна. Възхвалявано от някои политически партии, охулвано от потърпевши граждани, но и гледано с безразличие от мнозина българи, гражданското неподчинение е израз на натрупано напрежение в обществото и недоволство от високите нива на корупция и неработещи институции (68.8%), усещането за липсата на справедливост (66.6%) и влиянието на олигарси и бизнесмени в политиката (53.2%)", се казва в позицията.

Предвид ситуацията  настоява за достойни условия на труд, повишаване на доходите  и запазване на заетостта. 

"Свободата на словото, правото на сдружаване и на протести са в основата на демокрацията. Споделяме протестните действия, но не във всичките им форми. Не споделяме блокадите на кръстовищата и нарушаването правата на останалите граждани, агресията и насилието между протестиращи и полиция. Настояваме за мирно протичане на протестите и недопускане на каквито и да е форми на насилие. Апелираме всички опити за провокация и нагнетяване на напрежение, за политически злоупотреби от радикал-популистки формации да бъдат пресичани в зародиш и да се спазват най-добрите демократични практики", обяви синдикатът. 

КНСБ предлага седем икономически мерки, които могат да помогнат за излизане от кризата. 


  1. Разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост по най-важния финансов инструмент от Следващо поколение ЕС – един мегастратегически документ, който трябва да води към конкретни резултати в множество различни сфери, вкл. инвестиции в зелена и дигитална икономика, реформи на важни социални системи и ефективност на публичните услуги. Това трябва да стане в условията на широк обществен диалог и участието на социалните партньори, експертните и научни среди.

  2. Ефективно използване на всички инструменти на фискалната политика, вкл. държавния дълг. КНСБ оценява положително емитирания дълг в размер на 5 млрд. лв., като очаква те да бъдат правилно похарчени с оглед възстановяване на икономиката и на растежа, запазване и по възможност увеличаване на реалната покупателна способност на населението.

  3. Намаляване на неравенствата в доходите. Неравенствата в доходите се задълбочават, като намаляващ брой лица концентрират все по-голям дял от общия национален доход. През 2000 г. най-богатите са притежавали 3 млрд. лв., а сега разполагат вече с 23.2 млрд. лв. от общия доход в икономиката ни. Обезлюдяването на цели региони в страната и миграцията към големите градове поражда огромни териториални диспропорции и предизвиква нови социални, екологични, демографски и икономически проблеми.

  4. Използване на комплекс от политики в борбата с неравенствата, като:


  • Увеличаване на доходите от труд, осигуряващо предимствен ръст на минималната работна заплата и на заплатите на нискодоходните групи от наетите работници и служители.

  • Реформи в данъчната система. Плоският данък задълбочи неравенствата и от „стимул” се превърна в спирачка на пазарната конкуренция и растежа. Това допълнително натоварва и без това бедния български гражданин. Хората очакват промяна в данъчната система, която да води към по-справедливо облагане и повишаване на разполагаемите средства за ниско и среднодоходните домакинства.


  1. Прилагане на нов, системен подход при провеждане на пенсионната реформа. Увеличението на пенсиите трябва да става чрез прилагането на две основни мерки – целево увеличение чрез постепенно повишаване „приноса“ на всяка година ефективен осигурителен стаж в размера на пенсията и диференцирано осъвременяване по т.н. Швейцарско правило, което да гарантира по-достойно увеличение на ниските размери.

  2. Устойчиви антикризисни решения за запазване на заетостта, които не позволяват значително нарастване на безработицата и подкрепят работодателите в период на изцяло или частично преустановяване на тяхната дейност, преминаване на непълно работно време и намаление на приходите от продажби. Правителството трябва да предложи и конкретни схеми по програмата SURE, които да създават повече сигурност в заетостта през следващите 2 години.

  3. Незабавен старт на изпълнението на Националното тристранно споразумение между социалните партньори, обхващащо ключови въпроси, като: енергийната сигурност, предизвикателствата на зеления преход, заплатите в бюджетните сфери и частния сектор, социалната защита, пазара на труда и бизнес средата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във