Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КНСБ отчита сериозен ръст на цените на олиото, хляба и краставиците

Драстично нарастване за едногодишен период се наблюдава при цените на слънчогледовото олио - с 43 на сто, краставиците поскъпват с 35 на сто, прасковите с 24,1 на сто, хляб "Добруджа" нараства с 4.2 на сто, килограм пшенично брашно отчита ръст със 7.3 на сто. Това сочат данни от експресно проучване на КНСБ и Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ). 

Целта е да се представи ценовата динамика в началото на есенния сезон в условия на извънредна епидемична обстановка. Проучването е проведено между 26 август и 1 септември и включва 27 областни центрове.

От КНСБ също отбелязват, че рекордните стойности на природния газ са довели до по-високи цени на енергоносителите. Така от 1 юли нарасна цената на електроенергията с 4.4% и на топлоенергията с 16.1 на сто. Увеличението на цените на енергоносителите и горивата пък допринесе за скок на общия индекс на потребителските цени, който регистрира нарастване с 3% на годишна база през юли. Причините за този ръст, освен енергоносителите, са и горивата и смазочните материали за личните транспортни средства - с 25%, групата на "Хляб и зърнени храни" ръст с 5.3%, "Животински и растителни масла и мазнини" с 24.6 на сто.

Синдикатите подчертават, че икономическите анализатори обвързват връщането на инфлацията с възстановяването на икономиките по света и на вътрешното търсене и базовите ефекти от ниските цени през 2020 година. И България не прави изключение, още повече че сме отворена икономика, която по-лесно внася инфлацията отвън и трудно може да противодейства. От началото на годината средните цени на природния газ и суровия петрол ускорено нарастват на международните борси.

"Нарастват обаче стоките от първа необходимост, които имат по-високи нормативни разходи в потребителската кошница за издръжка на живота. В условия на пандемия за домакинствата, особено за тези с ограничено потребление, това означава, че  домакинския бюджет ще бъде насочен основно за  храна, поддържане на дома и транспорт, от което следва, че ще се ограничат разходните пера за други групи. Затова усещането при тези домакинства е за по-висока инфлация и реален спад на покупателната възможност", поясняват от КНСБ. 

От представената информация на ИССИ на КНСБ става ясно, че има драстично поскъпване при слънчогледовото олио, като за едногодишен период е с 43 на сто. В област Кюстендил средната цена е 3,88 лв. и надхвърля тази за страна, а това е областта с размер на средната работна заплата по-нисък от средната за страната с малко над една трета. Това означава, че ако със средната заплата за страната могат да се закупят 390 литра олио, то със средните заплати в Кюстендил могат да се закупят съответно 259 литра олио, или с 1,5 пъти по-малко. С най-висока стойност на средната цена се регистрира в Бургас и Ямбол, съответно 4,45 лв. и 4,25 лева.

Хлебопроизводителите заявяват повишаване през септември на цените на хляба с поне 10 ст. заради повишаването на цените на тока. Очакванията са цената на килограм хляб в края на годината да достигнат около 1,80- 2 лева.

Анализът на динамиката на цените хляб и зърнени храни показва, че между юли 2010 и юли тази година нараства с 33,4%, като общите равнища нарастват с 19.3 на сто. ОтКНСБ посочват, че цената на хляба ускорено изпреварва нарастването на общите ценови нива.

Цените на някои зеленчуци бележат значително нарастване за годишен период. Скок се наблюдава при: краставици - 35.8%; домати - 17.7%;пипер червен - 23.7%; зеле - с 18%; моркови - с 17.1%; картофи -6.2%; зрял фасул - 7.4 на сто.

Средната цена на доматите е 2,65 лв, при 2,25 лв. преди година. Във Варна средната цена на доматите достига 4,03 лв, в Бургас - 3,40 лв, Кюстендил - 2,70 лева.

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсения плод за есенния сезон - прасковата, в търговската мрежа се предлага с 24.1% по-висока цена спрямо септември миналата година. Средната цена е от 3,30 лв. при 2,66 лв. през 2020 година. Най-високи стойности се регистрират в Добрич - 4,49 лв., Бургас - 4,30 лв. и Пловдив -4,10 лева.

Изводът на проучването е, че при останалите хранителни стоки се наблюдава леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях. От местните продукти значително нарастване се наблюдава при цената на пилешкото - със 7.5%, и сухите колбаси с 4 на сто.

Цените за литър Бензин А-95 нараства с 26.8%, а дизел с 25.4 на сто. Средната цена на литър Бензин А-95 и на дизел е от 2.27 лева.

Заключенията на синдиката са, че темповете на изменение на жизнено необходими хранителни стоки, както и на енергоносителите и горива, ще продължават да диктуват ръста на общото ценово равнище. Според КНСБ е тревожен фактът, че темпът на нарастване на цените на производител достига до 13.6% през юли. Това са индикации за продължаващ ръст на потребителските цени, който ще зависи и от поведението на стопанските субекти. Възможно е да се допусне, че бизнесът ще има възможност да поеме тези изменения, след като през 2020 г. при намаление на цените на природния газ и транспорта нямаше драстично намаление на цените на стоки и услуги от първа необходимост.

Средните работни заплати за страната нарастват с 14.1% за едногодишен период, но едва 30% от наетите лица получават средна и над средната за страната (1525 лв.). Под този ръст остават редица икономически дейности, със значително по-ниска средна работна заплата, като "Производство на облекло" ръст с 6.6%, Добив на неметални материали и суровини с 2,6%, Производство на напитки с 6.8 на сто. Спад на СРЗ се отчита при "Производство на химични продукти " с -3.4%, Рекламна дейност и проучване на пазари - със 7.7 на сто.

Цялото проучване на КНСБ може да видите ТУК. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във