Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КНСБ иска около 1,7 млрд. лв. от бюджет 2019 за увеличение на заплати

КНСБ иска около 1,7 млрд. лв. от бюджет 2019. От тях около милиард (990 млн. лв.) са за увеличение на заплати, 680 млн. лв. са за допълнителна издръжка. През тази година за първи път държавата мина разходния таван от 8 млрд. лв. за заплати. Исканията на КНСБ за възнаграждения са около 12 на сто от тази сума, стана ясно на семинар на Конфедерацията във Варна.

Лидерът на СБУ Янка Такева обяви, че бюджетът за догодина трябва да приготви средства и за допълнителни разходи в образованието. Сред тях са извънкласните форми, училищната инфраструктура, квалификацията на учителите, създаването на дигитални умения, безплатен интернет за всяко училище.

Държавните служители искат 20 на сто увеличение на заплатите и същия ръст на единните разходните стандарти, обяви лидерът на федерацията на държавните служители Кръстьо Боянов. Това ще позволи увеличение на доходите в сферата или поне 150 лв. отгоре върху всяко възнаграждение. В бюджета липсват и средства за квалификация и преквалификация, отделени са само за заплати и за облекло, сочат данните на ФНСДУО.

Допълнителните средства за това са 505 млн. лв. В това число Министерство на финансите (56.3 млн.лв.); Министерство на правосъдието (31.6 млн.лв.); Министерство на вътрешните работи (253 млн.лв.); Министерство на труда и социалната политика (19.9 млн.лв.); ДА „Архиви“ (1.1 млн.лв.); ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ (1.5 млн.лв.); ДА „Електронно управление“ (2.2 млн.лв.); ДА „Технически операции“ (8.1 млн.лв.); ДАНС (18.9 млн.лв.); НОИ (12.6 млн.лв.); Общинска администрация – субсидия за делегираните от държавата дейности (54.3 млн.лв.); Социални грижи – субсидия за делегираните от държавата дейности (46.2 млн.лв.), което да позволи увеличение с 20%  на средствата за Фонд „Работна заплата“ за заведенията за социални услуги.

Пожарникарите и спасителите от федерация „Огнеборец“ към КНСБ искат увеличение на бюджета на МВР с 253 млн. лв. Това ще позволи реално увеличение с 20% (или около 120 лв. в абсолютен размер) на възнагражденията на служителите във ведомството.

КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването настояват бюджетът на Министерство на здравеопазването в частта му „Разходи за персонал“ за 2019 г. да бъде увеличен с 49.4 млн. лв. спрямо сега действащия такъв. Това допълнително финансиране ще даде възможност за 14 165 работещи да бъдат достигнати договорените в КТД „Здравеопазване“ минимални начални работни заплати на заетите в Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), Държавните психиатрични болници (ДПБ), отделенията за трансфузионна  хематология и другите второстепенни разпоредители с бюджетни средства към МЗ.

Необходимо е и увеличение на средствата за делегирани от държавата  дейности (училищно и детско здравеопазване) с 15 млн. лв., което да позволи увеличение с 10% на възнагражденията на медицинските специалисти, колкото се очаква да бъде и увеличението на минималната работна заплата за 2019 г.

Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървообработващата промишленост (ФНСОГСДП) искат да бъдат увеличени със 7 млн. лв. средствата за персонал в бюджета на МЗХГ, което да позволи увеличение на работните заплати във второстепенните разпоредители с 15%, което представлява ръст на заплатите 70-130 лв. Допълнително трябва да се осигури трансфер за Селскостопанска академия 33.5 млн. лв. В средносрочната бюджетна прогноза са заложени 23.5 млн. лв. 10 млн. лв. допълнително биха осигурили увеличение на работните заплати с 20% (между 70 и 150 лв.).

Федерацията на горските служители искат увеличение с 2 млн. лв. на бюджета на Изпълнителната агенция по горите. Синдикатът на железничарите в България (СЖБ) пък настоява за ръст на предвидените средства за субсидия на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) с 30 млн.лв за покриване на разходите за възнаграждения на заетите. Размерът на субсидията трябва да се повиши от 145 млн.лв. на 175 млн.лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във