Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кметът на Царево - клиент на прокуратурата

S 250 6d0fe43a 1406 4861 8a30 39dc7fc00773

Потокът  от дела, изпратени към специализираната прокуратура, не спира. Призваното  да нищи золумите на местни велможи държавно обвинение преди дни получи нова задача.  Бургаската прокуратурата определи като тежко престъпление  действията на кмета на Царево Георги Лапчев и на наемателя на Къмпинг "Делфин“ - пловдивското еднолично дружество с ограничена отговорност "Тйва Интернешанъл"“от миналата година.

Според издаденото от окръжния прокурор в Бургас Светослав Маринчев постановление  кметът  Лапчев  е извършил стопански престъпления, от които се е възползвал  наемателят на къмпинга. Обвинението срещу него е основано на  чл. чл. 219 и 221 от Наказателния кодекс (бел.ред. - Според този текст длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на народното стопанство, може да отиде в затвора за три години).

От  Тйва Интернешанъл“ пък ще търсят отговорност за нарушения на  чл.323-а от НК, който се отнася за незаконно строителство.

 Скандалите  около един от последните диви плажове, който е  разположен в границите на Природен парк "Странджа" започнаха миналото лято, след като  наемателят на  тази малка южна брегова ивица, първо, подгони плажуващите там нудисти, а после започна и да гради съоръжения  върху пясъка и  да изсича горичката над плажа, която е общински имот.

Вместо да се заеме с нарушенията на фирмата наемател, кметът  Лапчев  обаче подкрепи  действията й. Нещо повече, той дори организира полицейски акции, за да разчисти нудистите.

В края на  май миналата година служители на регионалната  инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Бургас направи   проверка (след  сигнал на граждани и любители на дивата природа)  за извършване на нерегламентирани дейности. Тя доказа незаконна сеч на площ около 516 кв.м. над плажа, но по това време извършителят все още не беше назован. След замерване с GPS беше установено, че почистеният терен попада в земеделски имот, който е общинска публична собственост, представляващ "пасище" на село Варвара, община Царево. Дейностите са били извършени без съгласуване с  компетентните органи от Министерството на околната среда и водите и регионалната инспекция в  Бургас и са нарушили  разпоредбите на закона, беше категоричното становище на проверяващите. Имотът, в който е "почистван"  и морският плаж "Къмпинг Делфин", попадат в границите на защитена територия по Закона за защитените територии - природен парк "Странджа" и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

По това време наемателят на плажа - Тодоров, твърдеше, че не той е извършил сечта  - тя била факт, преди той да започне работа по обекта, който обаче също се оказа незаконен. Ставаше дума за започналото изграждане на  дървена стълба, която води към плажа и арка, която доста наподобяваше подготовка за временна постройка на бъдещо заведение.

Между впрочем това стана ясно, след като наяве излезе одобрената от министъра на туризма Николина Ангелкова схема за разполагане на преместваеми обекти,  от която ясно личеше, че достъпът до бъдещия бар ще  се извършва точно през изсечената просека. А и за лаиците е ясно, че щом ще има бар, трябва  да се изградят заложените по норматив санитарни съоръжения. С думи прости - трябва да се изгради  ВиК инфраструктура.

Така че думите на наемателя Тодоров още по това време увиснаха във въздуха. А  след прокурорската проверка по случая истината се оказва доста по-различна.

Разбира се, тази история не мина без задължителните за нашенското правораздаване препъникамъни. Още през ноември прокурорът  Маринчев изпраща преписката за произнасяне от  Специализираната  прокуратура, тъй като това е негово задължение, след като в сила влязоха промените  в Наказателнопроцесуалния кодекс, според които всички  дела за престъпления, извършени от кметовете, се  прехвърлят  по  компетентност към нея. Тя обаче отказва да приеме преписката и я връща обратно на БОП с постановление от  7 декември миналата година. Бургаска окръжна прокуратура  обаче оспорва това постановление пред Върховната касационна прокуратура. Отначало искът й не е уважен, а върховните обвинители  изпрашат указания  на БОП да бъде изготвено  мотивирано постановление за извършено или не престъпление от кмет на община, което да бъде изпратено на Специализираната прокуратура за образуване на досъдебно производство или отказва  да бъде образувано такова.

В изпълнение на това "указание" Бургаска окръжна прокуратура изготвя мотивирано становище и  изброява  документи и факти, които не оставят съмнение в извършените престъпления с общинската собственост.

В хода на проверката по преписката са установени конкретни сигнали, твърдения и данни за извършени престъпления от общ характер - по чл. 323а от НК - от страна на представители на "Тйва интернешанъл"  ЕООД и по чл. 219 ог НК и чл. 221 от НК - от страна на Георги Лапчев - кмет на община Царево,  пише прокурор Маринчев.

Дали сега (и кога) специализираното звено  ще внесе обвинителен акт в съда, все още не е ясно.

Драмата с този плаж продължава с години. По времето, когато тези плажни ивици се стопанисваха от Лиляна Павлова в качеството йна министър на регионалното развитие, тя се опита да го направи екоплаж. Дори беше обявен търг  за екоконцесия, но очевидно хората, които досега  проявяваха  афинитет към него, далеч не  бяха  еко.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във