Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кметството в Несебър се прицели в международните културни проекти

По почина на отличника в печеленето на  европейски проекти – община Бургас  и кметството в  Несебър се е активизирало  в тази посока.

Днес  хората на кмета Николай Димитров обявиха най-новия си проект - „Черноморски археологически, исторически и културен портал (ARHICUP)“. По него Община Несебър ще работи съвместно с Музея за национална история и археология в Констанца, Румъния  и Националния исторически музей на Молдова.

 Общата цел на проекта е да промотира археологическия, историческия и културния туризъм в черноморския регион, като богатствата на културното наследство се представят чрез използването на модерни уеб технологии.

Съвместният екип на Партньорите ще подбере и създаде важни 3D модели на исторически и културни обекти - сгради, паметници, разкопки, дигитална колекция от стари карти на Черноморския регион и Web-GIS за георефериране на представените обекти. Предоставянето на научно точни данни за историята и паметниците в региона, в иновативна и атрактивна форма, ще допринесе за развитието на културния туризъм. 

В края на проекта е предвидена научно-практическа конференция, посветена на черноморската археология като предпоставка за развитие на туристическия бизнес, с участието на представители на науката и бизнеса от трите държави.

 Проектът се финансира по Програма „Черноморски басейн“(Black sea basin) 2014-2020 година. Общата му  максимална стойност 532 560.40 евро. Той ще е с продължителност две години.

Това не е първият  широкомащабе проект с международно участие, в което участва несебърското кметство. Преди няколко месеца , кметът  Димитров сключи договор по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ по проектно предложение „Паметници в природата: креативно съжителство“.

В него водещ партньор беше  „Европейски център за византийски и пост-византийски паметници“ в  Солун, Гърция. Той също беше с продължителност от  24 месеца.  Изпълнението му беше  в партньорство с  гръдските Цикладски острови, община Тира, „Гръцки център за морски изследвания“,  “Сдружение за кипърски проучвания“ , отдел „Гори“ към „Министерството на земеделието, природните ресурси и околната среда“ на Кипър и Института за културни паметници „Гани Страцимири“ в Албания. В него наблюдаващи партньори бяха Вселенска патриаршия в Истанбул и „Гръцка асоциация за градско и регионално планиране“.

Неговата цел беше  да се анализира и оцени в каква степен са защитени природните ресурси и културното наследство в балканско-средиземноморския регион.

Основните методи, които обещаха да приложат изпълнителите на проекта  при този анализ и оценка  бяха интегрирано планиране и общи управленски стратегии в райони, които са под защитен режим  и в същото време са предмет на засилен туристически интерес.

Заложените обекти в него бяха  остров Санторини, Старинен град Несебър, Бутринт в Албания и горите „Кикос“ в Кипър . В рамките на проекта трабва да  бъде проучено в каква степен пилотните региони са засегнати от човешката намеса и от промените в климата.

Сред основните акценти на проекта са заложени темите за биоразнообразието  на хабитатите в защитените природни местности, както и на опазването на застрашените видове и културното наследство.

При изпълнението му , фокусът е насочен към изследване на връзките между природата и културата на базата на нова сертификационна система: „Бранд за популяризиране и защита на природната и културна среда“, която ще представлява специално разработен модел за популяризация и опазване на културните и природни ценности, обявиха участниците в него.

Според тях, чрез този иновативен подход, се очаква проектът да допринесе към необходимостта от създаване на „интегриран мениджмънт“ насочен към изграждане на здрави връзки между околната среда и културното наследство, добавяйки стойност, определяйки мерки за защита и ограничавайки натиска върху тях.

Общият му бюджет  беше на стойност 1 289 306.26 евро, от който за Община Несебър бяха предвидени – 236 954.04 евро.

Чрез разработената по линия на проекта методология се очаква  да бъде използвана и прилагана на по-късен етап и върху други природни и културни обекти, които по един или друг начин са засегнати от различни форми на натиск и от климатични и урбанистични промени, стана ясно при обявяването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във