Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кирил Петков: Заедно започнахме промяната и тя трябва да продължи

"Когато имаш свободен и честен отбор с ясен план, който не го е страх, много може да се постигне дори за 4 месеца. Заедно започнахме промяната и тя трябва да продължи". С тези думи завършва отчетът на Кирил Петков за мандата му като служебен министър на икономиката. В него той отчита работата си за периода 11 май - 15 септември. Очакванията са Петков да не бъде част от втория служебен кабинет, назначен от президента Радев през тази година, което пък подхранва спекулациите, че заедно с колегата си Асен Василев ще участват под някаква форма в предстоящите предсрочни избори, които ще се проведат на 14 ноември. За наследник на Петков в служебното правителство неофициално се спряга името на бившата зам.-министърка на икономиката Даниела Везиева.

Промените в Банката за развитие

Една от флагман инициативите на Петков, която той описва в доклада си, са промените в Българската банка за развитие. Той отчита, че е заварил 1 млрд. лв. под формата на кредити, отпуснати на осем компании. На изпроводяк Кирил Петков отчита, че са спрени кредити в размер на над 800 млн. лева. С промени в устава на ББР е въведен таван от 5 млн. лв. за отпуснат заем. В момента средният размер на отпусканите кредити е 400 000 лева, отчетени са предсрочно погасени заеми за над 65 млн. лв., а с между 30 и 50% са намалени заплатите на новия ръководен състав.

Подготвя се цялостно преструктуриране на ББР, за да изпълнява основната си мисия да подпомага малките и средни предприятия.  Подновява се стратегията за развитието на банката  и се въвежда проактивен подход към привличането на клиенти. Планирано е ускоряване на курса към дигитализация и зелени технологии, както и подобряването на процесите и моделите за оценка на риска. Взети са мерки за намаляване на разходите на банката, успешно е било кандидатстването по програмата InvestEU, предприети са и мерки по оптимизиране на лихвените разходи по привлечения ресурс, отчита още Кирил Петков. 

ДКК и ремонта на язовирите

Другата работа, покрай която Петков натрупа рейтинг, бе свързана с Държавната консолидационна компания и ремонта на язовири, за който предишната власт отпусна допълнителни 500 млн. лева. Той предприе действия по прехвърляне на Монтажи ЕАД от ДКК ЕАД на пряко подчинение на Министерство на икономиката, с цел прозрачно и ефективно управление на дружеството. Кирил Петков е сезирал редица органи, в това число Дирекция "Вътрешен одит", АДФИ, НАП, ДАНС, ДНСК, за да проверят Консолидационната компания. От изнесените данни в медиите прокуратурата се самосезира и извършва проверка, съобщава отиващият си служебен министър на икономиката.

Неговата оценка за ремонтите на язовирите е, че резултат досега е неефективен. "Неефективно разходване на финансовия ресурс, чрез възлагане на извършването на ремонта в държавното дружество „Монтажи“ ЕАД по т.нар. процедура „in-house“, както и от страна на „Монтажи“ ЕАД към подизпълнители по същия начин, с авансово разплащане на 100% от страна на ДКК към „Монтажи“ ЕАД за изпълнение на ремонтните дейности. Крайно незадоволителен резултат - към момента, 3 години по-късно, са сключени 267 договори за ремонтни дейности на стойност 588 млн. лв. В резултат едва 10 язовира са напълно ремонтирани и 18 в процес на предаване. Повече от половината от 416 язовира са все още невъзложени. ДНСК съобщи, че строежите на язовирите нямат издадени строителни книжа (одобрени проекти и разрешения за строеж), т.е. същите са незаконни", е отбелязано в доклада на Кирил Петков.

Той напомня, че в неговия мандат е спряно на изграждането на Правителствен комплекс в „София Тех Парк“ на стойност 189 702 248 лв. без ДДС от „Държавна консолидационна компания” ЕАД.

"Липсата на ясна икономическа обосновка и финансови разчети, както и неспазването на принципа за прозрачност и публичност при проектирането и договарянето на комплекса, поставят под съмнение основателността на взетото решение от Министерски съвет за изграждане на комплекса. Договорът за Правителствения комплекс е възложен от ДКК на Монтажи със 100% авансово плащане и превъзложен от Монтажи на частен изпълнител, с 50% аванс. Не е спазен ЗОП за провеждане на процедура за избор на изпълнител, а е сключен директно договор", казва още Петков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във