Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР взима решение за поскъпването на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да вземе решение за поскъпването на природния газ.  В предварителните си разчети „Булгаргаз“ поиска ръст на цената на синьото гориво с почти 16%. Очакванията са реално скокът да е с повече от това, тъй като изчисленията на газовото дружество са правени преди близо три седмици, а оттогава досега борсовите цени на природния газ нараснаха допълнително.

В доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 октомври 2021 г. да бъде в размер на 80,28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец септември утвърдената от регулатора цена е 69,40 лв./MWh. 

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. октомври 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във