Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ от 22.46 лв./MWh

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 септември в размер на 22,46 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от регулатора. Решението е във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за септември, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

С писмо до енергийния регулатор от 1 септември "Булгаргаз" ЕАД поиска да бъде прекратено административното производство, образувано по заявленията на обществения доставчик от 11 август и 1 септември за утвърждаване на цена на природния газ за септември.

На 11 септември общественият доставчик внесе ново заявление за цени, по което КЕВР проведе ново административно производство за утвърждаване на цена на природния газ, считано от 1 септември.

С приетото днес решение на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 септември 2020 г. е в размер на 22.46 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В решението е отчетена предложената нa 11 септември от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ, в която е отразена информацията за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28 август и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за месец август 2020 г. на Европейската централна банка, се посочва в съобщението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във