Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР: Спазен е законът при утвърждаване на цената на газа

Спазват се изцяло законовите изисквания при утвърждаване на регулираната цена на природния газ. Това уверяват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Позицията им е по повод коментари в публичното пространство за решението от 1 ноември, утвърждаващо регулираната цена на природния газ за месеца.

От КЕВР изтъкват, че съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ ,бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) "на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени." С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на комисията. Нещо повече, всички решения, с които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулираната цена на природния газ, имат същия обхват. Във всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа Комисията спазва този принцип, се казва в становището.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във