Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР ще черпи опит за ВиК сектора от Шотландия

Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за водната индустрия в Шотландия /WICS/ сключиха в понеделник Споразумение за сътрудничество. Документът беше подписан от председателя на българския регулатор доц. Иван Иванов и от главния изпълнителен директор и член на шотландския регулатор Алън Съдърланд.

Споразумението между КЕВР и   WICS създава правната рамка за задълбочаване на двустранните контакти. То предвижда двата регулатора да обменят информация за регулаторните политики на двете държави във ВиК сектора, при спазване на националните законови рамки и изисквания.  Те  ще обменят информация по различни регулаторни въпроси и ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи.

  „Разширяването на международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни е важен приоритет за КЕВР в сегашния й състав. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати, тъй като  допринася за обмяната на добри практики в регулаторната дейност“, заяви на проведените официални разговори Иван Иванов. Той информира представителите на WICS за приоритетите в работата на КЕВР, свързани с промените във водния сектор, насочени към неговото устойчиво и ефективно развитие. Изтъкнато беше, че в настоящия период у нас се провежда дълбока  реформа във водния сектор и за българския регулатор е особено ценен опитът на Шотландия, където е въведен първият успешен модел за либерализация на водния сектор.   

  „Сътрудничеството с регулаторите от други страни е особено важно за Комисията за водната индустрия в Шотландия, тъй като това е възможност за запознаване с успешни практики, които могат да бъдат в полза на потребителите“, заяви главният изпълнителен директор и член на WICS Алън Съдърланд.

Той подчерта, че проведената в Шотландия реформа във водния сектор е довела до много добри резултати и споразумението с КЕВР ще подпомогне тези добри практики да бъдат от полза и за българския воден регулатор в провежданата от него регулаторна политика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във