Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР: Регулираме само два компонента от крайната цена на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, съгласно условията на дългосрочния договор между "Булгаргаз" и "Газпром-Експорт" и Наредбата за регулиране на цените на природния газ, определя цени за крайни клиенти и за газоразпределителните дружества. Тези цени се определят от регулатора за бъдещ тримесечен период. Това каза пред БТА членът на КЕВР Александър Йорданов.

Първият фактор, който се прогнозира, е изменението на курса на щатския долар спрямо лева, тъй като природният газ, съгласно този договор, се купува в долари. Вторият компонент, който се прогнозира, са борсовите цени на определени петролни деривати, с които е обвързана цената на природния газ, съгласно договора за доставка с "Газпром-Експорт" - мазут и газьол със съдържание на сяра под 1 процент. Следващият компонент, който участва при формирането на цената, е калоричността на природния газ - т.е. неговата енергийна стойност, която също варира в зависимост от сезоните и периодите на доставка.

Комисията взема предвид всички тези прогнозни данни и въз основа на тях определя, от една страна, прогнозните разходи, които общественият доставчик ще направи за доставката на този природен газ до входа на газопреносната система, и от друга - определя необходимите приходи на "Булгаргаз", така че цените и количествата, които дружеството прогнозира да продаде, да покрият разходите за доставката до вход. Това е елементът, който КЕВР действително регулира - определя се една надценка за обществена доставка.

По наредбата за регулиране на цените на природния газ надценката е до два процента и половина от общата стойност на разходите, които се формират при доставката на вход. Към това Комисията определя и още една компонента в цената, която е т. нар. задължение към обществото. С други думи, от крайната цена, на която общественият доставчик продава природния газ, КЕВР регулира реално само тези два компонента, посочва още Александър Йорданов в интервюто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във